Zatwierdzono regulaminy i środki reorganizacji placówek oświatowych rejonu wileńskiegot

25 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, była przyjęta ważna uchwała, w rezultacie której były zatwierdzone środki reorganizacji placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Uchwała została przyjęta, w celu efektywnej realizacji ogólnego planu reorganizacji sieci szkół kształcenia ogólnego Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 2016-2020.

Przedszkole w Mościszkach Rejonu Wileńskiego zostanie dołączone do Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach Rejonu Wileńskiego i będzie częścią edukacji przedszkolnej w Mościszkach, a Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach będzie dołączona do Działu Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach Rejonu Wileńskiego.
Do początku nowego roku szkolnego dyrektorzy wspomnianych szkół będą musieli w trybie procedury ustawowej wyrejestrować z Rejestru Osób Prawnych Przedszkole w Mościszkach i Szkołę Podstawową w Ciechanowiszkach oraz przygotować i zatwierdzić strukturę kierowanych instytucji oraz spis stanowisk, nie zwiększając liczby etatów.

Tą samą uchwałą Rady zatwierdzono nową redakcję regulaminów placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Nowe regulaminy zostały zatwierdzone w Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, w Gimnazjum w Pogirach, w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, w Szkole-Przedszkolu w Glinciszkach, w Szkole-Przedszkolu w Kabiszkach, w Szkole-Przedszkolu w Miednikach i Szkole-Centrum Wielofunkcyjnym w Rudowsiach. Dyrektorzy szkół do 30 sierpnia 2018 r. będą musieli podpisać i zarejestrować w Rejestrze Osób Prawnych zatwierdzone regulaminy kierowanych placówek oświatowych i wykonać wszystkie inne powiązane z tym czynności.
Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin Samorządu Rejonu Wileńskiego, więc mamy nadzieję, że przyjęta uchwała pomoże bardziej efektywnie rozwijać infrastrukturę instytucji edukacyjnych w celu zapewnienia jakości kształcenia.