Więcej

  Zatwierdzono regulaminy i środki reorganizacji placówek oświatowych rejonu wileńskiegot

  Czytaj również...

  25 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, była przyjęta ważna uchwała, w rezultacie której były zatwierdzone środki reorganizacji placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Uchwała została przyjęta, w celu efektywnej realizacji ogólnego planu reorganizacji sieci szkół kształcenia ogólnego Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 2016-2020.

  Przedszkole w Mościszkach Rejonu Wileńskiego zostanie dołączone do Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach Rejonu Wileńskiego i będzie częścią edukacji przedszkolnej w Mościszkach, a Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach będzie dołączona do Działu Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach Rejonu Wileńskiego.
  Do początku nowego roku szkolnego dyrektorzy wspomnianych szkół będą musieli w trybie procedury ustawowej wyrejestrować z Rejestru Osób Prawnych Przedszkole w Mościszkach i Szkołę Podstawową w Ciechanowiszkach oraz przygotować i zatwierdzić strukturę kierowanych instytucji oraz spis stanowisk, nie zwiększając liczby etatów.

  Tą samą uchwałą Rady zatwierdzono nową redakcję regulaminów placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Nowe regulaminy zostały zatwierdzone w Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, w Gimnazjum w Pogirach, w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, w Szkole-Przedszkolu w Glinciszkach, w Szkole-Przedszkolu w Kabiszkach, w Szkole-Przedszkolu w Miednikach i Szkole-Centrum Wielofunkcyjnym w Rudowsiach. Dyrektorzy szkół do 30 sierpnia 2018 r. będą musieli podpisać i zarejestrować w Rejestrze Osób Prawnych zatwierdzone regulaminy kierowanych placówek oświatowych i wykonać wszystkie inne powiązane z tym czynności.
  Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin Samorządu Rejonu Wileńskiego, więc mamy nadzieję, że przyjęta uchwała pomoże bardziej efektywnie rozwijać infrastrukturę instytucji edukacyjnych w celu zapewnienia jakości kształcenia.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...