Więcej

  Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie o współpracy z Polakami na Litwie

  Czytaj również...

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest liderem w zakresie przekazywania dotacji na działania programowe polskim organizacjom i środowiskom na Litwie.

  Dotacje przekazywane są w następujących obszarach: media, edukacja i działalność stypendialna, aktywizacja środowisk polskich na Wschodzie, kultura w działaniu i obchody Niepodległej, ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, pomoc charytatywna i medyczna.

  Łącznie w 2018 r. jest to ponad 10 mln zł, co stanowi 25% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Środki na Litwę przekazywane są także w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności.

  Fundusz bez granic – pomoc przez cały rok!

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” liderem w przekazywaniu środków na pomoc socjalną i charytatywną dla polskich środowisk na Wschodzie

  Od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest największym dysponentem środków w obszarze pomocy charytatywnej i socjalnej z Kancelarii Senatu. W 2017 i 2018 roku na pomoc najbardziej potrzebującym środowiskom polskim i placówkom opiekuńczo-medycznym przekażemy w sumie 3 100 000,00 zł. Łącznie z dodatkowymi środkami przekazanymi przez sponsorów w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności działającego przy Fundacji, środki przeznaczone przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” na pomoc charytatywną i socjalną w latach 2017-2018 wyniosą blisko 4 500 000 zł.
  Placówką opiekuńczą, szczególnie wspieraną przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W roku 2017, dzięki wsparciu Fundacji do placówki prowadzonej przez Siostrę Michaelę Rak trafiło ponad 400 000 zł. W 2018 roku będzie to łącznie blisko 500 000 zł.
  Pomoc charytatywna i socjalna wpisuje się w strategiczne zadania realizowane przez Fundację, działającą jako Fundacja Skarbu Państwa. Dlatego też od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania w tym obszarze działalności także poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności (WFD). WFD stanowi instrument uzupełniający projekty Fundacji realizowane w tym obszarze we współpracy z Kancelarią Senatem RP.
  Działalność Wschodniego Funduszu Dobroczynności, prowadzonego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, obejmuje pomoc charytatywną i socjalną dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich na Wschodzie. W ramach Funduszu przyznawane są stypendia dla utalentowanej młodzieży, wspierani są kombatanci, ubogie rodziny, a także osoby zasłużone dla podtrzymania polskości na Wschodzie. Udzielane jest także wsparcie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji osób indywidualnych zgłaszających się do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Do maja 2018 roku sponsorzy i darczyńcy przekazali na zrealizowane już działania WFD 1 366  000 złotych.

  WFD zaangażowany jest w pomoc beneficjentom indywidualnym i organizacjom prowadzącym działalność opiekuńczą. Pomoc udzielana jest w formie bezpośredniego wsparcia finansowego oraz jako dofinansowanie i refinansowanie wydatków związanych m.in. z leczeniem, hospitalizacją, zakupem sprzętu do rehabilitacji i wsparciem osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  Fundacja PZU na pomoc Polakom z Litwy i Łotwy przekazała WFD 70 300 złotych. Środki przeznaczono na rehabilitację wileńskiej dziennikarki, zakup sprzętu dla najmłodszych pacjentów Hospicjum im. bł. ks. Sopoćki w Wilnie oraz stypendia dla 20 uzdolnionych uczniów z Litwy i Łotwy. Fundacja ofiarowała też 37 300 zł na wsparcie projektu „Dobra książka na Wschód”, dedykowaną dla osób zasłużonych dla Polski.
  Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 20 000 zł na specjalistyczne leczenie Polki ze Lwowa. Darczyńca ofiarował też 9 000 zł na pilną operację polskiej działaczki społecznej z Ukrainy. Dzięki podarowanym przez Fundację 54 400 zł 50 polskich uczniów z Łotwy jest w tym roku szkolnym dożywianych w lokalnych stołówkach. Kwotę 10 000 zł przeznaczono na akcję „Świąteczna Paczka” skierowaną do polskich rodzin z Wilna.
  Na początku 2018 roku Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała na rzecz WFD, aż 580 000 zł, dzięki którym zorganizowano pierwsze w historii szkolenia dla wolontariuszy z polskich placówek opieki paliatywnej ze Wschodu, którego uczestnicy spotkali się w Belwederze z Pierwszą Damą („Kurier Wileński” informował o tym wydarzeniu w artykule z 12 IV 2018 „Pomoc charytatywna jest filarem polskości na Wschodzie” /”Kurier Galicyjski” informował o tym wydarzeniu w numerze 7/299 z 13-24 IV 2018 w artykule „Spotkanie wolontariuszy z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą”). Wsparcie umożliwiło wysłanie dzieci polskiego pochodzenia na dwutygodniowe obozy językowe. Z dofinansowania skorzysta również zespół “Ojcowizna” z Wilna oraz szkoła w Starej Krasnoszorze na Ukrainie.
  Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała 70 000 złotych na zakup sprzętu dla lwowskiego Hospicjum Fundacji „Dajmy nadzieję” oraz doposażenie Domu Seniora w Brzuchowicach pod Lwowem.
  Fundacja BGK przekazała łącznie 110 000 zł na pomoc charytatywną dla Polaków ze Wschodu, a pochodzące od tego darczyńcy 200 000 zł przeznaczono na rozwijanie infrastruktury oraz pomoc socjalną dla seniorów i młodzieży z Diecezji Kamienieckiej.
  Fundacja PGNiG kwotą 30 000 zł wsparła projekt „Łebskie wakacje” – wyjazd 11 dzieci z Łotwy do Łeby, na dwutygodniowy obóz z językiem polskim. 10 000 zł przekazała na świąteczną akcję „Polska Pamięta o Tobie” – paczki żywnościowe dla potrzebujących z Trok i okolic.
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pomaga Polakom na Białorusi, 5 000 zł przekazał na zakup sprzętu fotograficznego dla polskiej młodzieży, a 80 000 zł na wsparcie edukacji i polskiego dziedzictwa narodowego w tym kraju.
  Natomiast przekazane przez Fundację TAURON 80 000 zł pozwoli rozpocząć remontu budynku w Sopoćkiniach pod Grodnem, w którym powstanie Dom Seniora, prowadzony przez Caritas Diecezji Grodzieńskiej, w 2018 roku objęty dodatkowym finansowaniem m. in. ze środków Senatu RP.
  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” liczy na współpracę z kolejnymi partnerami biznesowymi i prywatnymi darczyńcami, którzy w ramach mecenatu polskiego biznesu gotowi są wspierać Polaków na Wschodzie. Nasi rodacy potrzebują pomocy indywidualnej i socjalnej, na wsparcie czekają też ludzie zasłużeni dla podtrzymywania polskości na Wschodzie.
  W ubiegłym roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła razem z MSZ, w kooperacji z Fundacjami PGNIG i PKO PB akcję „Świąteczna paczka z Polski”. W 2018 roku zostanie ona przeprowadzona w czterokrotnie większej skali na Łotwie i całej Wileńszczyźnie, z uwzględnieniem rejonu wileńskiego i solecznickiego oraz kontynuacją działań na terenie Wilna i rejonu trockiego.
  Na początku czerwca 2018 roku, w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności, ze środków Fundacji BGK zostanie zorganizowany Dzień Dziecka w Gródku Podolskim i Kamieńcu Podolskim. Pracownicy Fundacji „Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekażą także drobne sprzęty AGD najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gródka Podolskiego i Kamieńca Podolskiego.

  W najbliższych dniach rozpocznie się remont ogrodzenia szkoły w Starej Krasnoszorze na Ukrainie. Jak wspomniano wcześniej, na ten cel Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 80 000,00 zł. Pracownicy Fundacji udadzą się do Starej Krasnoszory, aby uczestniczyć w rozpoczęciu prac.
  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące działalności Wschodniego Funduszu Dobroczynności albo potrzebują Państwo pomocy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: wfd@pol.org.pl.
  Zachęcamy Państwa do śledzenia działalności WFD na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: www.pol.org.pl w zakładce Wschodni Fundusz Dobroczynności oraz do zgłaszania wniosków na WFD ws. osób potrzebujących wsparcia, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście skierować się z prośbą o pomoc do Fundacji PPNW.

  Zarząd Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Robczik” także po litewsku. Premiera przekładu odbędzie się na Targach Książki w Litexpo

  Litewski przekład książki „Robczik” będzie miał premierę na Targach Książki w Litexpo w Wilnie 25 lutego o godz. 11:00 w sali 1.3. Prezentację poprowadzą autor Bartosz Połoński oraz Juozas Žitkauskas. Tę edycję powieści wydało wydawnictwo Slinktys. Premiera książki „Robczik” w...

  Armenia „zawiesiła” członkostwo w ODKB. Pieskow: „Musimy wyjaśnić znaczenie tych wypowiedzi”

  Armenia „zamroziła” członkostwo państwa w postsowieckiej, utworzonej i kontrolowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) — oświadczył armeński premier Nikol Paszynian w wywiadzie dla telewizji France 24. Paszynian oznajmił, że kilka miesięcy temu Moskwa „otwarcie wezwała ludność Armenii...

  Podsumowanie 35. olimpiady polonistycznej na Litwie [GALERIA]

  Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu Magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Uroczystość udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Bułgaria za rok przejdzie na euro. Na monetach będą widnieli prawosławni święci

  Ten historyczny krok, ogłoszony przez Narodowy Bank Bułgarii po zakończeniu koordynacji projektów, to kolejny krok w drodze Bułgarii do przyłączenia się do strefy euro w 2025 roku. Proces ten, wcześniej planowany na 2024, został opóźniony przez wysoką inflację. Wzory...