Więcej

  Zatwierdzono stawki podatku gruntowego na 2019 rok

  Czytaj również...

  Radni samorządu rejonu wileńskiego zatwierdzili w piątek (25 maja) nowe stawki podatku gruntowego na 2019 rok.

  Stawki podatku gruntowego

  W 2019 roku działki na terenach mieszkalnych będą opodatkowane – 0,2 procentową stawką podatku dla osób fizycznych i 0,3 procentową – dla osób prawnych. Wysokość podatku dla zbiorników wodnych wyniesie 0,2 proc. Grunty o przeznaczeniu rolniczym będą opodatkowane 0,6 procentową stawką podatku, a działki o innym przeznaczeniu, niewymienionym powyżej, – 0,3 proc. stawką.
  3 proc. stawką zostaną opodatkowane nieużytki. W uzasadnieniu uchwały czytamy, dzięki większemu opodatkowaniu nieużytków (od 2013 roku stawka wynosiła 2 proc., a od 2018 r. – 3 proc.), niemal o połowę zmniejszyła się powierzchnia zaniedbanych gruntów, należących do osób fizycznych i prawnych – odpowiednio z 9 143,20 ha (2013 r.) do 5 043 ha (2017 r.) i z 397,7 ha (2013 r.) do 195 ha (2017 r.).
  Będą stosowane ulgi podatkowe za ziemię właścicielom gruntów – osób fizycznych, w których rodzinach na początku okresu podatkowego nie ma osób zdolnych do pracy, którym jest przyznane 0-40 proc. zdolności do pracy lub którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są niepełnoletni – nieopodatkowana powierzchnia działki ziemi na obszarach wiejskich – 3 ha, w mieście Niemenczyn – 0,25 ha.
  Mieszkańcy rejonu wileńskiego będą zwolnieni z podatku od gruntów o przeznaczeniu rolnym o łącznej powierzchni ziemi (z wyjątkiem gruntów amatorskich wspólnot ogrodowych) nieprzekraczających: ma obszarach wiejskich – 5 ha; w mieście Niemenczyn

  Tłumaczenie: L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...