Ogłaszamy harmonogram pracy przedszkolnych placówek oświatowych rejonu wileńskiego w okresie letnim

Informujemy, że 25 maja na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdzono harmonogram  pracy przedszkolnych placówek oświatowych w okresie letnim.

W ciepłym sezonie letnim zmniejsza liczba dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych. Ze względu na ten fakt, że w okresie letnim w niektórych instytucjach jest niezbędne wykonanie prac remontowych i porządkowania środowiska, Rada zdecydowała latem część przedszkolnych placówek oświatowych zamknąć, a część pozostawić działającymi, odpowiednio zmniejszając w nich liczbę grup. Odpowiednio przedszkolne instytucje edukacyjne latem tego roku będą zamknięte od jednego do dwóch miesięcy, podczas gdy reszta pracujących przyjmie dzieci z sąsiedniego przedszkola. Dlatego rodzice, którzy latem nie będą mogli nie posyłać dzieci do przedszkola, będą mogli posyłać je do innych, pracujących w tym czasie żłobków – przedszkoli. O zmianach w działalności w okresie letnim placówek przedszkolnych (grup), rodziców wychowanków będą musieli powiadomić kierownicy odpowiednich instytucji przedszkolnych.

Przyjęta uchwała ustala również, że w czerwcu, lipcu, sierpniu, liczba dzieci w wieku przedszkolnym w grupie nie może być mniejsza niż 10.
Oczekuje się, że poprzez wstrzymanie działań edukacyjnych w okresie letnim w niektórych placówkach będą efektywniej wykorzystywane środki budżetu i stworzona możliwość wykonania niezbędnych prac remontowych pomieszczeń, aby dzieci po powrocie po wakacjach czuły się komfortowo w odnowionych pomieszczeniach i uporządkowanym środowisku.