Termin składania wniosków o wsparcie Samorządu na remont obiektów użytku ogólnego budynków wielomieszkaniowych zostaje przedłużony

Złożone wnioski przez właścicieli domów wielomieszkaniowych zostaną rozpatrzone przez specjalnie utworzoną komisję Foto. vrsa.lt

Informujemy, że Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył termin składania wniosków o finansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów użytku ogólnego budynków wielomieszkaniowych do 31 października 2018 roku.

Przypominamy, że 27 kwietnia 2017 roku, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła Opis finansowania remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów użytku ogólnego budynków wielomieszkaniowych, który reglamentuje przydział środków z budżetu Samorządu na remont obiektów użytku ogólnego budynków wielomieszkaniowych, np.: dachu, fundamentów, systemów inżynieryjnych budynku (ogrzewania, wodociągu), klatek schodowych itd. Wnioski są przyjmowane w okienku obsługi interesantów Samorządu lub są wysyłane pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wciągnięciu jego podania do kolejki ogólnej.

Należy zauważyć, że prace są prowadzone ze środków właścicieli domów wielomieszkaniowych oraz Samorządu. Priorytet w finansowaniu jest przyznawany obiektom w stanie awaryjnym. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie utworzoną komisję.
Część finansowana przez Samorząd:
50 procent remontu, rekonstrukcji i odnowienia uznanych za w stanie awaryjnym obiektów użytku ogólnego domu wielomieszkaniowego, włączając nadzór techniczny robót, ale nie więcej niż 20 000 euro dla jednego domu;
30 procent remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów użytku ogólnego, ale nie więcej 20 000 euro dla jednego domu;
50 procent renowacji systemu ogrzewania budynku wielomieszkaniowego;
Dodatkowe 10 proc. dla domu wielomieszkaniowego, uczestniczącego w zatwierdzonym przez Rząd Republiki Litewskiej programie renowacji budynków wielomieszkaniowych, modernizacji systemu ogrzewania.
Dążący do uzyskania wsparcia wnioskodawcy będą musieli złożyć następujące dokumenty:
podanie ustalonej formy;
dokumenty, potwierdzające prawo przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy;
kosztorys zgłoszonych do finansowania prac i usług, pozwolenie na budowę (jeżeli tego wymaga Ustawa o Budowie Republiki Litewskiej), ekspertyzę dotycząca ustalenia stanu awaryjnego budowli (części budowli), akt przeglądu technicznego domu;
protokół zebrania właścicieli mieszkań i obiektów użytku ogólnego domu wielomieszkaniowego o decyzji remontu, rekonstrukcji lub odnowienia;
potwierdzenie posiadania własnych środków (zaświadczenie administratora obiektu użytku ogólnego lub wyciąg z konta bankowego).

Więcej informacji o procedurze, przypadkach i warunkach udzielenia finansowania, znajduje się w Opisie procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów użytku wspólnego budynków wielomieszkaniowych (zatwierdzony Uchwałą nr T3-1872 Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 27 kwietnia 2017 roku). W razie pytań prosimy o kontakt z specjalistką Wydziału Gospodarki Terenowej Ireną Mackel, tel. (8 5) 275 5081, e-mail: irena.mackel@vrsa.lt.