Więcej

  Aktualia utrzymania i rozwoju ulic i dróg o znaczeniu lokalnym w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  25 maja na swym posiedzeniu Rada Samorządu, dążąc do poprawy stanu dróg i ulic, a także do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu dla mieszkańców, zwróciła się do Rządu Republiki Litewskiej i Stowarzyszenia Samorządów Litwy z powodu niedostatecznego finansowania.

  Rejon wileński jest jednym z największych rejonów w kraju, jego powierzchnia wynosi 2129 metrów kwadratowych. W przeciwieństwie do innych samorządów liczba ludności rejonu stale rośnie i przekracza już 100 tys. Gwałtowny wzrost podmiejskich osiedli w rejonie wileńskim powoduje zwiększenie intensywności ruchu, a istniejąca infrastruktura transportu w rejonie nie może zapewnić rozwoju gospodarczego i społecznego, nie spełnia potrzeb społeczności i ma negatywny wpływ na środowisko życia. Toteż Samorząd Rejonu Wileńskiego po ocenie stanu dróg lokalnych rejonu i otrzymywanych niewystarczających środków finansowych, zwrócił się do Rządu Litwy, prosząc o zainicjowanie zmian w zatwierdzonym Opisie procedury wykorzystania funduszy na utrzymanie i rozwój dróg, przewidując dodatkowy wskaźnik intensywności ruchu w samorządach podmiejskich, który dla naszego rejonu wileńskiego jest szczególnie aktualny.

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono również podział środków na utrzymanie i rozwój dróg w 2018 r. Przeznaczone pomiędzy 23 gminami środki zostały podzielone na rekonstrukcję i utrzymanie dróg i ulic, a także na zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu. Jak co roku fundusze są dzielone według następujących kryteriów: 50%. funduszy dzieli się w zależności od liczby stałych mieszkańców zamieszkujących terytorium gminy, a pozostałe 50% – ze względu na długość dróg i ulic należących do gminy. Wraz z rozdziałem środków zostały zatwierdzone również listy obiektów w gminach, które zostały omówione podczas zebrań sołtysów sołectw i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie prac poprawy stanu lokalnych dróg (ulic).

  Budowa, naprawa (remont), utrzymanie lokalnych dróg i ulic i zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego będzie realizowane zgodnie z listą obiektów.
  Biorąc pod uwagę fakt, że w rejonie wileńskim jest zarejestrowane 266 wspólnot ogrodników, które obecnie stają się osiedlami ze stale mieszkającymi mieszkańcami miasta, na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego została zatwierdzona zmiana Opisu lokalnych dróg i ulic w rejonie wileńskim, należących do Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wspomniana zmiana procedury pozwoli analizować podania wspólnot ogrodników o wciągnięciu dróg tranzytowych na listę dróg lokalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli jest wyrażona chęć uczestniczenia w finansowaniu programu wg opisu „Budowy, rekonstrukcji i remontu komunikacji, w obecności osób fizycznych i prawnych.”
  Oczekuje się, że przyjęte uchwały umożliwią poprawę stanu dróg i ulic i zapewnią wygodniejszą i bezpieczniejszą infrastrukturę dróg dla mieszkańców Rejonu Wileńskiego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...