Więcej

  Sądy wileńskie po raz kolejny rozpatrują sprawy w kwestii „w” w nazwiskach

  Czytaj również...

  Europejska Fundacja Praw Człowieka, oferująca nieodpłatną pomoc prawną w tej dziedzinie, liczy już ponad 30 wygranych spraw Fot. archiwum

  Sąd Dzielnicowy miasta Wilna przyjął orzeczenie w sprawie zapisu nazwiska trzeciego dziecka rodziny Wardyn.

  Sąd po ocenie treści norm prawnych, regulujących nazwiska obywateli Republiki Litewskiej w dokumentach urzędowych, konstatuje, iż obowiązujące przepisy prawne nie przewidują jeszcze możliwości dokonywania wpisów w aktach stanu cywilnego wykorzystując znaki, których nie ma w alfabecie jęz. litewskiego. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wcześniejszych wyrokach podkreślał, że zapis różnych form nazwisk może przynieść małżonkom poważne niedogodności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

  W niniejszej sprawie z pisemnych dowodów wynika, że nazwiska Wnioskodawców i ich dwojgi starszych dzieci są jednakowe – „Wardyn”, a nazwisko trzeciego i najmłodszego dziecka jest zapisane jako „Vardyn”. Oczywiste jest, że sytuacja, w której nazwisko dziecka różni się od pozostałych czterech członków rodziny, stwarza poważne administracyjne i osobiste niedogodności wszystkim członkom rodziny, ponieważ Wnioskodawcy są stale zobowiązani do podjęcia dodatkowych działań w celu udowodnienia, że najmłodszy syn jest ich dzieckiem (w celu uzyskania usług publicznych, swobodnego przemieszczania się po krajach Unii Europejskiej itp.). Taka sytuacja, w której prawa naturalne obywateli są w nieuzasadniony sposób ograniczane/obciążane, jest sprzeczna z zarówno z prawem nietykalności życia prywatnego i rodzinnego osoby, jak również jest naruszeniem prawa do wyboru nazwiska osoby.

  Sąd, po ocenie wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) do zastąpienia nazwiska dziecka Wnioskodawczyni z „Vardyn” na „Wardyn” oraz do wydania nowego aktu urodzenia.
  Pomocnik adwokata Ewelina Dobrowolska, która już 6 lat reprezentuje Wnioskodawców w sądzie w sprawie oryginalnego zapisu nazwiska, podkreśla, ze liczba analogicznych spraw niemaleje. W 2017 r. 3491 obywateli Republiki Litewskiej zawarło związek małżeński z obywatelami innych krajów, to znaczy, iż 16 proc. zawartych małżeństw jest mieszanych. Niektóre rodziny oraz ich dzieci dotyka problem oryginalnego zapisu nazwiska. Pomimo faktu, że w Sejmie są zarejestrowane projekty ustawy, żaden z projektów nie został dotychczas rozpatrzony, i żaden z projektów nie ma na celu rozwiązania wszystkich problematycznych aspektów oryginalnej pisowni. Europejska Fundacja Praw Człowieka, oferująca nieodpłatną pomoc prawną w tej dziedzinie, liczy już ponad 30 wygranych spraw.
  EFHR

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Danielem Ilkiewiczem. „Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych otrzymał wiele poprawek”

  Jerry Meijer: Zacznijmy od harmonogramu pracy ministerstwa, skoro Pana przedstawiłem. Jak w tej chwili to wygląda? Daniel Ilkiewicz: Ta sesja sejmowa zbliża się do końca. Zaplanowana sesja sejmowa jest do końca czerwca. Pod to jest podpasowane ministerstwo sprawiedliwości, jak każdego...

  „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”

  W spotkaniu udział wezmą: prof. Irena Vaišvilaitė — recenzentka publikacji, historyk sztuki, historyk kościoła, Uniwersytet Wileński;dr Karol Guttmejer — konserwator zabytkoznawca, historyk sztuki, Instytut Polonika;dr Mindaugas Paknys — historyk, historyk sztuki, Instytut Badań nad Kulturą Litewską. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. Wstęp...

  Spektakl uliczny „Cyrkowe kolory” w Solecznikach, Białej Wace, Pałacu Balińskich w Jaszunach

  Lwowski Teatru „Vuala” oraz Kijowski Teatr „Highlights” Spektakl pt. „Cyrkowe kolory” przygotowany został w ramach polsko–ukraińskiego projektu kulturalnego „Ciesz sie teatrem ulicznym”, w którym obok aktorów Lwowskiego Teatru „Vuala” wystąpili artyści Kijowskiego Teatru „Highlights”. Inspiracją do powstania spektaklu była wola...

  Koncert polskiego organisty podczas Festiwalu „Muzyka w starym klasztorze”

  Marek Stefański – organista, pedagog, animator życia muzycznego. Urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 1994 dyplom z wyróżnieniem. Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów, odbywając...