Zatwierdzono plan ustalania lub zmiany granic i (lub) nazw terenów mieszkalnych rejonu wileńskiego

Zgodnie z zatwierdzonym planem będą ustalone i skoordynowane dokładne granice wszystkich osiedli na terytorium rejonu wileńskiego
Foto. vrsa.lt

6 czerwca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został zatwierdzony plan zmiany granic i (lub) ustalania nazw terenów mieszkalnych, znajdujących się na terytorium rejonu wileńskiego, zgodnie z którym będą ustalone i skoordynowane dokładne granice wszystkich osiedli na terytorium rejonu wileńskiego.

Uchwała została przyjęta z uwzględnieniem analizy wyników badań granic osiedli mieszkaniowych, wykonanych wśród mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego i po przygotowaniu planów.
Istniejące granice terenów mieszkalnych rejonu wileńskiego są niezatwierdzone (warunkowe) i niedokładne, a zatem nie odpowiadają naturalnej sytuacji obrysów granic miejscowości, często przecinają drogi o znaczeniu państwowym lub lokalnym, obiekty hydrograficzne czy granice działek gruntów już zarejestrowanych w Rejestrze Nieruchomości. W tej sytuacji dla instytucji staje się niejasne, do którego osiedla mieszkaniowego przydzielić sformowaną działkę gruntu. Pojawia się również szereg problemów związanych z rejestracją nieruchomości w Rejestrze Nieruchomości w celu ustalenia jej wartości. Ustalono sporą liczbę przypadków, gdy z powodu niedokładności granic terenów mieszkalnych działka należąca do jednego właściciela trafia na kilka różnych terenów mieszkalnych.
Zatwierdzony projekt uchwały stworzy możliwość do odpowiedniego zarządzania nieruchomościami, dla lokalnych mieszkańców – do deklarowania swojego miejsca zamieszkania oraz nadania adresów obiektom i należytego obliczania rzeczywistej wartości nieruchomości w celu zbierania podatku.