Zdjęcie z Powstańcem

51

Bardzo duże wrażenie robiły na mnie zawsze zdjęcia z okresu II RP, przedstawiające harcerzy z uczestnikami powstania styczniowego. Zdjęcia były co prawda pozowane, jednak cześć, jaką weterani walki o niepodległość byli otaczani w okresie międzywojennym, była czymś jak najbardziej autentycznym. Każdy oficer, żołnierz i harcerz zobowiązany był oddawać im honory. Jako ci, którzy oddali swoją młodość Ojczyźnie, mogli również liczyć na szczególną opiekę państwa, które – choć było niebogate – nie próbowało oszczędzać na bohaterach.

Dzisiaj, łączność z historią zapewnia nam właśnie pokolenie tych harcerzy, wychowanych na opowieściach dziadków-powstańców. To właśnie oni stanęli do walki w 1944 r. a teraz uczestniczą w obchodach kolejnych rocznic w Wilnie czy w Warszawie.

Teraz, kolejne pokolenie harcerzy staje do zdjęć z kolejnym pokoleniem powstańców. Zdjęcie już nie jest ustawiane, jednak chciałoby się, by szacunek wobec tych, którzy walczyli o wolność, był bardziej autentyczny. Ci, którzy w 1944 r. zaryzykowali swoją młodość, czekali na uznanie nie krócej niż bohaterowie z 1963 r. Dopiero teraz, gdy są już w bardzo zaawansowanym wieku, mogą być usłyszani. Jeśli nie możemy dać im więcej, dajmy przynajmniej czas w dniach kolejnych rocznic, aby żaden koncert czy „ważny” gość nie był ważniejszy niż Oni.

 

1 KOMENTARZ

  1. Cześć i Chwała Powstańcom Warszawskim 1944!
    „Ceną była śmierć za wolności smak,
    choć minął czasu szmat, ty pamiętaj brat,
    ceną była śmierć, życie oddał dziad,
    63 dni chwały, nie przeliczając strat”

Comments are closed.