Od 1 września dla dzieci z rejonu wileńskiego zostaną założone trzy nowe grupy edukacji przedszkolnej

????????????????????????????????????

Liczba dzieci, które nie trafiają do placówek edukacji przedszkolnej w rejonie wileńskim, z roku na rok maleje. W latach 2015-2017 w rejonie wileńskim pojawiło się aż 6 nowych grup edukacji przedszkolnej.

W trakcie udanego i skutecznego rozwoju systemu edukacji w rejonie, dzięki decyzjom podjętym przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego w maju, czerwcu i lipcu 2018 r., od 1 września b.r. w rejonie wileńskim zostaną utworzone trzy nowe przedszkolne grupy edukacji przedszkolnej.
Po uprawomocnieniu od 1 września 2016 roku obowiązkowej edukacji przedszkolnej, która powinna być świadczona, jeśli dziecko w danym roku kalendarzowym osiągnie wiek 6 lat, Samorząd Rejonu Wileńskiego w swoich instytucjach oświatowych stworzył wszystkie potrzebne warunki dla realizacji przedszkolnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem zdolności każdego dziecka i potrzeb edukacji, w celu zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka i pomóc mu przygotować się według programu nauczania edukacji początkowej.

W rejonie wileńskim od 2016 r. otwarto nową grupę przedszkolną w Oddziale Nauczania Podstawowego w Pikieliszkach Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i 2 grupy przedszkolne w Przedszkolu w Rzeszy, a od 1 września 2018 r. grupy edukacji przedszkolnej zostaną otwarte w Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu rejonu wileńskiego – z litewskim językiem nauczania, w Oddziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach i Szkole Podstawowej w Duksztach – z polskim językiem nauczania.
W r. 2016 do placówek edukacji przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego nie trafiło 453 dzieci, a w r. 2017 r. – tylko 376 dzieci. Rozwiązując problem braku miejsc w przedszkolach, w szkołach ogólnokształcących, co roku otwiera się grupy edukacji przedszkolnej i mieszane grupy edukacji wczesnoszkolnej, buduje się nowe i rekonstruuje – renowuje się stare instytucje przedszkolne, w tych pomieszczeniach otwiera się nowe grupy edukacji przedszkolnej.

Edukacja dla Samorządu Rejonu Wileńskiego zawsze była dziedziną priorytetową, na którą każdego roku przeznacza się prawie połowę budżetu Samorządu. Po założeniu nowych grup edukacji przedszkolnej w placówkach edukacyjnych w rejonie wileńskim będą stworzone warunki dla części dzieci w wieku przedszkolnym, które z powodu braku miejsc nie trafiły do przedszkoli, kształcenia się według programu edukacji przedszkolnej.