W Kowalczukach otworzy się jeszcze jedną filię Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Mamy nadzieję, że dzieci z rejonu wileńskiego otrzymają usługi, które zaspokoją ich potrzeby, co pomoże zapobiec problemom społecznym, rodzinnym i społecznym
Foto. vrsa.lt

W rejonie wileńskim nadal rozwija się usługi społeczne – w celu zapewnienia dla każdego pozostałego bez opieki rodzicielskiej dziecka dobrobytu, bezpieczeństwa i warunków do rośnięcia w bliskim do rodziny środowisku, do gestii Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego przekazano budynek mieszkalny w celu utworzenia w nim socjalnego domu opieki nad dzieckiem. W przytulnym i przyjaznym dla rodzin otoczeniu bezpieczną przystań znajdzie 8-9 dzieci.

W ostatnich latach, formując politykę ochrony socjalnej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, instytucje społeczne rejonu wileńskiego będą świadczyły usługi, które stworzą warunki do organizowania działalności domu opieki dla dzieci, zbliżone do środowiska rodzinnego. W tym celu 27 lipca b.r. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdzono projekt uchwały, na mocy którego w przekazanym na własność Samorządu budynku we wsi Kowalczuki gminy Kowalczuki rej. wileńskiego rozlokuje się Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego dla dzieci, pozostałych bez opieki rodzicielskiej.
We wspólnotowym domu opieki nad dziećmi będą świadczone usługi socjalne dla dzieci, które nie otrzymują niezbędnej opieki w rodzinie lub w ich rodzinach zdarzyło się nieszczęście. Dla tych dzieci będzie świadczona krótkoterminowa opieka społeczna do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu podjęcia decyzji o zapewnieniu stałej opieki.

Zakwaterowane dzieci otrzymają pomoc psychologiczną, edukację i wsparcie w zakresie codziennych umiejętności życiowych, organizacji zajęć rekreacyjnych, żywienia i higieny osobistej itp. Dzieci będą uczęszczały do placówek edukacyjnych w Kowalczukach. Dla wzrastania w środowisku bliskim do środowiska rodzinnego dzieciom będą stworzone warunki zrozumienia znaczenia przynależności do rodziny, będą rozwijane i wzmacniane stabilne stosunki interpersonalne dziecka.
Więcej informacji o Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego i jego działalności można znaleźć na stronie internetowej: http://www.seimoskc.lt/.