Więcej

  Ustanowiono maksymalne taryfy nadzoru technicznego budynków wielomieszkaniowych i systemów grzewczych budynków wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Uchwała została podjęta, ażeby prace remontowe obiektów wspólnego użytku dla ludzi nie stały się ciężarem i pieniądze na kosztujące mnóstwo inwestycji prace byłyby zbierane zawczasu Foto. vrsa.lt

  27 lipca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdzono maksymalne taryfy nadzoru technicznego systemów grzewczych budynków wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim, które reglamentuje nową korzystniejszą procedurę organizacji nadzoru technicznego i płatności w budynkach wielomieszkaniowych.

  Maksymalne taryfy nadzoru technicznego będą stosowane, gdy nadzór techniczny budynków wielomieszkaniowych wykonują administratorzy obiektów wspólnego użytku, wyznaczeni przez Samorząd.
  Nadzór techniczny budynku obejmuje stałe obserwacje, organizację okresowych przeglądów i prac remontowych. Teraz mieszkańcy za nadzór techniczny budynku wielomieszkaniowego będą płacić mniej, bo do tej pory do taryfy nadzoru technicznego były wliczane i prace o małym zakresie. Według nowego porządku prace remontowe w każdym domu będą prowadzone w zależności od potrzeb i rzeczywiste koszty robót będą opłacane z funduszy zgromadzonych przez właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń właśnie na ten cel, a mieszkańcom będzie wystawione sprawozdanie z wykorzystanych środków.

  Nowe taryfy nadzoru technicznego domów wielomieszkaniowych będą stosowane do obliczenia opłaty za procedurę w regulaminie budowy STR 1.07.03.2017 „Procedura stosowania i nadzoru technicznego budowli. Procedura formowania wskazanych prac w nowych obiektach nieruchomości katastralnych”:
  stałe monitorowanie stanu domu;
  okresowe (sezonowe) przeglądy domu;
  przygotowanie, wypełnianie i przechowywanie stałych dokumentów obserwacji i przeglądów, wymaganych przez punkt 51. Regulaminu.

  Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z zatwierdzonymi Uchwałą nr 390 Rządu Republiki Litewskiej z dn. 15 kwietnia 2015 r. wymaganiami do opisu procedury wykorzystywania środków, przeznaczonych na odnowienie domu (budynku) i innych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, dot. używania i nadzoru budynków, wszyscy mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych mają obowiązek gromadzić fundusze na remont swojego domu wielomieszkaniowego. Uchwała została podjęta, ażeby prace remontowe obiektów wspólnego użytku dla ludzi nie stały się ciężarem i pieniądze na kosztujące mnóstwo inwestycji prace byłyby zbierane zawczasu.

  Na posiedzeniu Rady 27 lipca b.r. zostały również zatwierdzone maksymalne taryfy na nadzór (eksploatację) systemów ogrzewania mieszkań i punktów zaopatrzenia w ciepło. Realizując postanowienie dot. ustalania maksymalnych taryf za ogrzewanie domów wielomieszkaniowych i nadzór (eksploatację) systemów ogrzewania i ciepłej wody, obliczone taryfy są zróżnicowane w zależności od powierzchni budynku, typu punktu grzewczego oraz czasu eksploatacji systemu grzewczego po jego założeniu lub renowacji.
  Należy zaznaczyć, że na terytorium rejonu wileńskiego produkcję gorącej wody zdecentralizowano w 1998 roku, więc maksymalne taryfy za nadzór (eksploatację) systemów ogrzewania i gorącej wody w budynkach wielomieszkaniowych będą obowiązywały 3 lata.
  Oczekuje się, że te zmiany legislacyjne pomogą administratorom właściwie zorganizować i przeprowadzać nadzór techniczny budynków wielomieszkaniowych, zagwarantować interesy właścicieli i mieszkańców do bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania funduszy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...