Więcej

    Jak rozwiązać problemy polskiej szkoły?

    Nie ma wątpliwości, iż polska szkoła na Litwie – to najlepsza szkoła. Nie tylko poziomem nauczania nie odbiega od poziomu szkoły litewskiej, ale oferuje także dzieciom naukę języka ojczystego.

    Jest to ważne, gdyż badania naukowe wskazują, że bez dobrej podstawy języka ojczystego, dziecku trudniej przychodzi nauka kolejnych języków, a nawet wyrażanie emocji i poznawanie świata. Dzięki polskiej szkole dzieci mają mniej problemów emocjonalnych i poznawczych, niż ich rówieśnicy, którzy nie mają tego szczęścia.

    Jednak, jeśli wierzyć danym Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, w Wilnie 2/3 polskich dzieci nie uczy się w polskich szkołach. Jest to dramatyczny wskaźnik. Co więcej, te dzieci, które chodzą do polskich szkół, także mają warunki dalekie od idealnych. Brak podręczników w języku polskim oraz do języka polskiego (w niektórych „żyją” nadal Zbigniew Herbert czy Czesław Miłosz, takie są stare), pomocy naukowych i metodyk nauczania. To są problemy, które możemy i musimy rozwiązać. Przeto dziwią słowa prezesa „Macierzy” Józefa Kwiatkowskiego, że próby współpracy przy ich rozwiązywaniu z litewskim ministerstwem oświaty „nic nie dadzą”. Nic nie daje nic nierobienie, a próby rozwiązywania problemów zawsze coś dają.