Ministrowie Rzeczypospolitej Polski z oficjalną wizytą w Czarnym Borze

W sobotę, 1 września b. r. minister Edukacji Narodowej RP Anna Zalewska i wiceminister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Papierz odwiedzili dom pisarza Józefa Mackiewicza i plac z urządzoną obok domu tablicą pamiątkową w Czarnym Borze.

Gości przywitali gospodarze mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i starosta Czarnego Boru Tadeusz Aszkielaniec. Wszyscy wspólnie zwiedzili dom pisarza oraz uporządkowany plac z tablicą pamiątkową ku czci pamięci Józefa Mackiewicza.
Działki dla domu i placu zostały przydzielone przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Dogląda je i porządkuje starostwo Czarnego Boru. W tym roku również zaasfaltowano wejście, parking i plac widokowy.
W spotkaniu udział wzięli także Ambasador RP Urszula Doroszewska, wicemerowie Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko, Robert Komarowski, radny Michał Treszczyński oraz wicedyrektorowie Beata Maluszyckaja i Albert Narwojsz, a także przedstawiciele Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Fot. Wiktor Jusel