Więcej

    Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo

    O tym, że bezpieczeństwo wielu krajów naszego regionu w dużej mierze zależy od sytuacji mniejszości narodowych, mówi się od dawna. W pełnym wymiarze ta zależność ujawniła się na Ukrainie w 2014 roku. Rosyjską mniejszość w tym kraju wykorzystano do rozpętania wojny i aneksji części terytorium Ukrainy. Pod wpływem tych tragicznych wydarzeń, również na Litwie, wspomniano, że około 20 proc. mieszkańców kraju to mniejszości narodowe oraz że te mniejszości od wielu lat domagają się od władz respektowania ich praw. Umiarkowane postulaty społeczności polskiej na Litwie były przez lata konsekwentnie ignorowane przez wszystkie kolejne litewskie rządy. W tym czasie anulowano nawet ustawę o mniejszościach narodowych, która, bądźmy sprawiedliwi, w bardzo minimalnym stopniu zapewniała prawa mniejszościom narodowym na Litwie.

    O znaczeniu mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa kraju wspomniano w 2014 roku i… znowu zapomniano. I wreszcie dopiero 10 września, po upływie 4 lat od wybuchu wojny na Ukrainie, na Litwie przypomniano o zależności bezpieczeństwa państwa od sytuacji mniejszości narodowych. Przedstawiciele wszystkich parlamentarnych partii politycznych podpisali porozumienie dotyczące polityki obronności na najbliższe 10 lat. Porozumienie zawiera także punkt dotyczący potrzeby przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych. Teraz, pozostaje mieć nadzieję, że na przyjęcie tej ustawy nie będziemy musieli czekać przez te 10 lat. I że będzie to dokument zapewniający nam prawdziwie europejskie standardy w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych.