Z powodu strat, spowodowanych suszą, rolnicy rejonu wileńskiego zostaną zwolnieni z podatku gruntowego

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekt uchwały na którego podstawie dla mieszkańców rejonu wileńskiego będzie stosowana ulga podatkowa Foto. vrsa.lt

W związku ze spowodowanymi suszą stratami w sektorze rolnym, 4 lipca 2018 r. Rząd Republiki Litewskiej ogłosił sytuację nadzwyczajną w całym kraju.

W celu ulżenia ciężaru strat rolnikom rejonu wileńskiego, którzy zadeklarowali uprawy rolne w rejonie wileńskim, Rada przyjęła uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego rolnikom rejonu wileńskiego poprzez zwolnienie ich z podatku gruntowego.
Susza, która zaczęła się od kwietnia, wysoka temperatura, ciągłe porywcze wiatry nieodwracalnie dotknęły obszary upraw rolnych. Przewiduje się, że w r. 2018 w rejonie wileńskim plon będzie od 30 do 50 proc. niższy niż w latach 2015-2016. Terytorium rejonu wileńskiego z powodu niskiej urodzajności (piaski, torf, mokre terytoria, itd.) jest wciągnięte na mapę zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej powierzchni nieurodzajnych, gdzie przeważają gleby piaszczyste i torfowe, gdzie średnia urodzajność na Litwie jest niższa, więc rolnicy zazwyczaj wybierają uprawy zbożowe: pszenicę, owies i grykę.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ze względu na niesprzyjające warunki dla rolnictwa i ogłoszony przez Rząd Republiki Litewskiej stan wyjątkowy, przyjęła uchwałę o zwolnieniu rolników rejonu wileńskiego, którzy zadeklarowali własną ziemię, od podatku gruntowego. Tę uchwałę popiera również Państwowa Inspekcja Podatkowa oraz Komitet do Spraw Wiejskich Sejmu Republiki Litewskiej.

Okresem nieprzychylnym dla rolnictwa był również r. 2017, kiedy z powodu nadmiaru jesiennego deszczu, rolnicy nie byli w stanie zasiać i zebrać około 10 proc. upraw. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego po ocenie strat poniesionych przez rolników z powodu deszczów, w 2017 r. również zwolniła rolników rejonu wileńskiego z podatku gruntowego.
Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o swoich rolników, propaguje i wspiera rolnictwo, stara się zachować najlepsze tradycje gospodarowania i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Warto również nadmienić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jedynym Samorządem na Litwie, który z powodu suszy zwolnił swoich rolników, którzy zadeklarowali uprawy na swojej ziemi, od podatku gruntowego.