Więcej

  Podzielcie się ciepłem domu i miłością z dziećmi – zostańcie opiekunami społecznymi lub opiekunami dyżurnymi

  Czytaj również...

  Opieka – to ważny wkład w lepszą i piękniejszą przyszłość dziecka Fot. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego nawołuje wszystkich ludzi, nieobojętnych na los dzieci, aby podzielili się swoją serdecznością i otworzyli drzwi domu dla tych, którzy mają mniej szczęścia, – aby zostali opiekunami społecznymi lub opiekunami dyżurnymi.

  Opieka – to specjalny prezent dla dziecka, który zapewnia możliwość dorastania w bezpiecznej, zdrowej i pełnej miłości rodzinie. Gdy dziecko z różnych powodów nie może dorastać ze swoimi rodzicami, ważne jest, aby miało możliwość dorastania w rodzinie, w której nauczy się budować i utrzymywać bliskie relacje z ludźmi. Opieka nad dzieckiem w rodzinie zapewnia dzieciom pełnowartościowe i bezpieczne życie, którego czasowo lub przez dłuższy czas nie mogą zapewnić mu jego rodzice. To ważny wkład w lepszą i piękniejszą przyszłość dziecka.

  W celu udzielenia dzieciom pokrzywdzonym przez los tymczasowego schronienia i pomocy, biologicznym rodzicom dziecka wsparcia w rozwiązywaniu problemów, aby dziecko mogło ponownie wrócić do domu lub znalazło nową rodzinę, aktywnie poszukuje się opiekunów społecznych i dyżurnych.

  Opiekun społeczny – osoba, która ukończyła szkolenia dla opiekunów i rodziców zastępczych (SzORZ), uzyskała pozytywną opinię i jest gotowa przyjąć do swej rodziny jedno lub kilkoro dzieci w celu zwrócenia dzieci ich rodzicom biologicznym, rodzicom przybranym lub stałym opiekunom.

  Opiekun dyżurny – osoba fizyczna, która zgodnie z Kodeksem Cywilnym Republiki Litewskiej spełnia wymagania opiekuna (kuratora), ukończyła szkolenia dla opiekunów i rodziców zastępczych) i uzyskała pozytywną opinię. Ponieważ celem tymczasowej opieki jest zwrócenie dziecka rodzinie, opiekun dyżurny będzie mógł opiekować się dziećmi do tego czasu, aż one będą mogły powrócić do swojej rodziny lub będzie szukać dla nich stałych opiekunów (kuratorów) bądź rodziny adopcyjnej. Okres tymczasowej opieki nad dzieckiem (kurateli) może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

  Opiekunem dyżurnym może zostać rodzina lub osoba fizyczna, która nie jest karana, nie była jej ograniczana władza rodzicielska, nie była odsunięta od obowiązków opiekuna (kuratora), jest zdrowa (nie cierpi z powodu chorób psychicznych lub innych), posiada własne mieszkanie lub je wynajmuje, jest w wieku 21-65 lat.

  Bycie opiekunem społecznym lub opiekunem dyżurnym to nie tylko wyraz dobroci, obywatelskości, ale także odpłatna praca. Państwo będziecie mieli: wynagrodzenie, zasiłek opiekuńczy, docelowy dodatek opiekuna, a Centra Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, pełniące funkcje opieki nad dziećmi w rejonie wileńskim zawsze udzielą pomocy w kwestiach opieki nad dziećmi i ich wychowania. W centrach usług socjalnych opiekunom dyżurnym, opiekunom socjalnym, opiekunom krewnym, rodzicom lub osobom adopcyjnym jest udzielana niezbędna pomoc konsultacyjna, psychospołeczna, prawna i inna mająca na celu prawidłowe kształcenie i wychowanie dziecka, dziecka adoptowanego w środowisku zbliżonym do rodziny. W celu prawidłowego zorganizowania procesu opieki, w centrach również stosuje się program szkolenia i poradnictwa dla opiekunów, rodziców zastępczych.

  Zapraszamy wszystkich chętnych i mających możliwość dołączyć się do tej ważnej inicjatywy, aby zwracali się do centrów opieki, świadczących usługi dla opiekunów dyżurnych i opiekunów społecznych w rejonie wileńskim:

  • Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego: ul. Vilniaus 13 w. Kowalczuki, LT-13148 rej. wileński, kriziucentras@gmail.com, tel. (8 5) 2463156, 8 606 68 975.
  • Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego: ul. Mokyklos 64, w. Giejsiszki, LT-14231 rej. wileński, Info@svgc.lt, tel. 8 627 99 208.

  Czekamy na wszystkich ludzi nieobojętnych wobec dobrobytu dzieci. Niech Wasza dobroć i inicjatywność będą trafnym kluczem do szczęśliwego życia dzieci!

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...