Więcej

  Przegląd sprawozdania z dochodów i wydatków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2017 r.

  Czytaj również...

  2017 r. cechował się produktywnym wykonaniem budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego i efektywnie przyciągniętymi inwestycjami do dobrobytu mieszkańców. O tym wszystkim było mówione na posiedzeniu Rady 31 sierpnia, gdy zostało zatwierdzone sprawozdanie z dochodów i wydatków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2017 r.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2017 zatwierdziła 67 671,0 tys. euro dochodów w budżecie. Dotacje państwowe wyniosły 21 661,5 tys. euro, prognozowane dochody – 42 327,0 tys. euro, opłaty lokalne – 2 512,0 tys. euro, dochody specjalnego programu ochrony środowiska – 130,0 tys. euro, dochody z instytucji budżetowych – 937,9 tys. euro. Przychody ze sprzedaży nieruchomości – 65,0 tys. euro. W r. 2016 saldo budżetowe wyniosło 8 722,3 tys. euro, które zostały przeznaczone na pokrycie niedoboru budżetu 2017 r.

  Plan asygnacji na wydatki wyniósł 76 453,3 tys. euro, ale w ciągu roku plan budżetu został zwiększony ze względu na przyznane dotacje do 82 686 900 euro.

  W 2017 r. Samorząd otrzymał 3 906 000 euro ponadplanowych przychodów (plan – 82.686.900 euro, wykonanie – 86.456.700 euro). Najwyższy dochód uzyskano: z podatku dochodowego od osób fizycznych – 40 936,6 tys. euro (o 1 784,6 tys. euro więcej niż planowano), z podatku gruntowego – 2 532,7 tys. euro (o 832.700 euro więcej), z podatku od nieruchomości – 1 497100 euro (o 297,1 tys. euro więcej), z podatków lokalnych – 2 947,6 tys. euro (o 435.6 euro więcej) z innych przychodów – 1 653.1 tys. euro (o 473,2 tys. euro więcej), ze sprzedaży dóbr materialnych – 115,7 tys. euro (o 50,7 tys. euro więcej).

  Realizacja wydatków wraz ze spłatą pożyczek wyniosła 76 886 100 euro, wydatki budżetowe wyniosły 93 proc. planowanych wydatków. Powody, które uniemożliwiły pełne wykorzystanie środków budżetowych:

  zatrzymany proces przygotowywania i uzgadniania dokumentacji technicznej;

  procedury sądowe w zakresie procedur zamówień publicznych i częste zmiany w wymogach agencji w celu uzyskania wsparcia Unii Europejskiej.

  Największa część asygnacji środków budżetowych przeznaczono na cele edukacyjne – 49,0 proc., na ochronę socjalną – 10,7 proc., na mieszkania i gospodarkę komunalną – 10,9 proc.. , na ekonomikę – 6,0 tys. euro, na zarządzanie – 9,0 proc. na ochronę środowiska – 6,0 proc., na rekreację, kulturę i religię – 4,7 tys. euro, na inne potrzeby – 2,1 proc.

  W 2017 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego był w stanie zmniejszyć swoje długi finansowe przed terminem z 5 1476,6 tys. euro do 2 315,4 tys. euro, bankowi zwrócono 2 832,2 tys. euro. Nie podjęto żadnych nowych zobowiązań finansowych.

  Pozostała do spłaty kwota na 1 stycznia 2018 r. (kwoty do zapłaty, z wyjątkiem kwot na spłatę pożyczek) wynosiła 950,6 tys. euro, czyli o 193,4 tys. euro mniejsza niż 1 stycznia 2017 r.

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...