W rejonie wileńskim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że w październiku i listopadzie br. w rejonie wileńskim będzie organizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

Zbiórka odpadów będzie odbywać się według poniższego rozkładu:
Zujuny – 1, 2 października 2018 r.;
Pogiry – 2 października 2018 r.;
Awiżenie – 3 października 2018 r.;
Czarny Bór – 4 października 2018 r.;
Rzesza – 4, 5 października 2018 r.;
Suderwa – 8, 9 października 2018 r.;
Mariampol – 9 października 2018 r.;
Dukszty – 10 października 2018 r.;
Mejszagoła – 11, 12 października 2018 r.;
Sużany – 16 października 2018 r.;
Niemież – 16 października 2018 r.;
Podbrzezie – 16 października 2018 r.;
Niemenczyn – 17 października 2018 r.;
Szaterniki – 18 października 2018 r.;
m. Niemenczyn – 18 października 2018 r.;
Bujwidze – 19 października 2018 r.;
Rukojnie – 22 października 2018 r.;
Bezdany – 23 października 2018 r.;
Miedniki – 23, 24 października 2018 r.;
Kowalczuki – 25 października 2018 r.;
Mickuny – 6 listopada 2018 r.;
Ławaryszki – 8 listopada 2018 r.;
Rudomino – 13 listopada 2018 r.
Od mieszkańców będą zbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itd.) oraz niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym: elementy galwaniczne, przeterminowane leki, przeterminowane farby, lakiery, rozpuszczalniki, zanieczyszczone substancjami chemicznymi opakowania, odpady zawierające rtęć: lampy luminescencyjne, termometry i inne.
By dowiedzieć się o dokładnym miejscu zbierania odpadów, mieszkańcy mogą się zwracać do przedstawicieli starostw lub do ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.
Mieszkańcy gmin pogirskiej, czarnoborskiej, mariampolskiej, rudomińskiej, niemieskiej, rukojeńskiej, miednickiej, szaternickiej, mickuńskiej, kowalczuckiej, ławaryskiej mogą się zwracać do ZSA „Nemėžio komunalininkas”, nr tel. (8 5) 235-03-98.
Mieszkańcy gmin sużańskiej, podbrzeskiej, niemenczyńskiej, m. Niemenczyn, bujwidzkiej, bezdańskiej, zujuńskiej, awiżeńskiej, rzeszańskiej, suderwskiej, mejszagolskiej, duksztańskiej mogą się zwracać do ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, nr tel. (8 5) 238 -11-57.
Więcej informacji: www.vaatc.lt/aiksteles/
Tłumaczenie L24.lt