Więcej

  W rejonie wileńskim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

  Czytaj również...

  Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że w październiku i listopadzie br. w rejonie wileńskim będzie organizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

  Zbiórka odpadów będzie odbywać się według poniższego rozkładu:
  Zujuny – 1, 2 października 2018 r.;
  Pogiry – 2 października 2018 r.;
  Awiżenie – 3 października 2018 r.;
  Czarny Bór – 4 października 2018 r.;
  Rzesza – 4, 5 października 2018 r.;
  Suderwa – 8, 9 października 2018 r.;
  Mariampol – 9 października 2018 r.;
  Dukszty – 10 października 2018 r.;
  Mejszagoła – 11, 12 października 2018 r.;
  Sużany – 16 października 2018 r.;
  Niemież – 16 października 2018 r.;
  Podbrzezie – 16 października 2018 r.;
  Niemenczyn – 17 października 2018 r.;
  Szaterniki – 18 października 2018 r.;
  m. Niemenczyn – 18 października 2018 r.;
  Bujwidze – 19 października 2018 r.;
  Rukojnie – 22 października 2018 r.;
  Bezdany – 23 października 2018 r.;
  Miedniki – 23, 24 października 2018 r.;
  Kowalczuki – 25 października 2018 r.;
  Mickuny – 6 listopada 2018 r.;
  Ławaryszki – 8 listopada 2018 r.;
  Rudomino – 13 listopada 2018 r.
  Od mieszkańców będą zbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itd.) oraz niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym: elementy galwaniczne, przeterminowane leki, przeterminowane farby, lakiery, rozpuszczalniki, zanieczyszczone substancjami chemicznymi opakowania, odpady zawierające rtęć: lampy luminescencyjne, termometry i inne.
  By dowiedzieć się o dokładnym miejscu zbierania odpadów, mieszkańcy mogą się zwracać do przedstawicieli starostw lub do ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.
  Mieszkańcy gmin pogirskiej, czarnoborskiej, mariampolskiej, rudomińskiej, niemieskiej, rukojeńskiej, miednickiej, szaternickiej, mickuńskiej, kowalczuckiej, ławaryskiej mogą się zwracać do ZSA „Nemėžio komunalininkas”, nr tel. (8 5) 235-03-98.
  Mieszkańcy gmin sużańskiej, podbrzeskiej, niemenczyńskiej, m. Niemenczyn, bujwidzkiej, bezdańskiej, zujuńskiej, awiżeńskiej, rzeszańskiej, suderwskiej, mejszagolskiej, duksztańskiej mogą się zwracać do ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, nr tel. (8 5) 238 -11-57.
  Więcej informacji: www.vaatc.lt/aiksteles/
  Tłumaczenie L24.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...