Filia UwB w Wilnie i Orlen Lietuva podpisały umowy o współpracy

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Orlen Lietuva i wileńską filią UwB Fot. Marian Paluszkiewicz

W siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się ceremonia podpisania umowy o współpracy między uczelnią a spółką Orlen Lietuva.

Umowę w obecności kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, Marcina Zieniewicza, podpisali dyrektor generalny spółki Orlen Lietuva, Michał Rudnicki i dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB, prof. Mieczysława Zdanowicz.

Odtąd studenci będą mogli odbywać praktyki w spółce zarządzającej rafinerią w Możejkach.
– Jest to umowa istotna ze względu na postanowienia, które dotyczą zarówno studentów, jak też i pracowników. Część postanowień dotyczy możliwości odbywania praktyk przez studentów ekonomii i informatyki, którzy w tym roku rozpoczynają cykl kształcenia o profilu praktycznym. Jest to dla nas rzeczą priorytetową. Umowa też daje możliwość uczestniczenia naszym studentom w różnego rodzaju szkoleniach, które będą podejmowane w firmie czy wspieraniu innych form ich działalności, łącznie z nagrodami czy stypendiami – zaznaczyła dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB, prof. Mieczysława Zdanowicz.

Planowana współpraca obejmuje także prowadzenie badań naukowych. Umowa zakłada również współpracę pomiędzy Orlen Lietuva, a uczelnią w dziedzinie badań naukowych, udział studentów w szkoleniach prowadzonych dla pracowników spółki i możliwość finansowania studenckich inicjatyw.

– Mamy nadzieję, że znajdziemy taki potencjał intelektualny wśród pracowników naszego wydziału, ale też i Uniwersytetu w Białymstoku, że będziemy w przyszłości prowadzić takie badania, które Orlen mógłby wykorzystać. Wierzę głęboko, że ta umowa przyniesie obopólne korzyści, zarówno dla Orlen Lietuva, jak też dla Uniwersytetu w Białymstoku – dodała prof. Mieczysława Zdanowicz.

Michał Rudnicki, dyrektor generalny spółki Orlen Lietuva, podkreślił, że podpisanie umowy bardzo dobrze wpisuje się w wartości, które obowiązują w grupie kapitałowej Orlen.
– Nie ukrywamy, że ze względu na specyfikę działalności, którą prowadzimy, mamy stały problem z doborem wykwalifikowanych pracowników. Z jednej strony jest to spowodowane lokalizacją geograficzną naszego zakładu, jest na uboczu. Ale z drugiej strony, jesteśmy na pewno atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ Orlen to największy pracodawca oraz płatnik podatków na Litwie. Jesteśmy w gronie 15 pracodawców na Litwie, którzy regularnie wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom. Zapraszamy, byście wspólnie z nami tworzyli gospodarkę litewską, bezpieczeństwo energetyczne Litwy i całego regionu – powiedział Michał Rudnicki.

Konsul Marcin Zieniewicz wspomniał, że ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, mocno dopingowała, aby tę umowę udało się podpisać.
– Jakiś czas temu w Polsce, a przedtem w Europie Zachodniej, zaobserwowano, że uczelnie, szczególnie techniczne i ekonomiczne, są zbyt oderwane od rynku pracy, nie przygotowują przyszłych pracowników. Właśnie stąd się pojawiły takie inicjatywy zacieśnienia kręgów akademickich z kręgami biznesowymi, żeby młodzi ludzie otrzymywali wiedzę teoretyczną i umiejętności fachowe w swoich zawodach, ale jednocześnie byli kształtowani na uczelni pod kątem
rynku pracy. Uważam, że to jest doskonałe spełnienie tego zadania, bo trudno sobie wyobrazić dla uczelni partnera lepszego niż Orlen Lietuva – powiedział Marcin Zieniewicz.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB działa w Wilnie od października 2007 roku. Jest pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Obecnie, są tu prowadzone trzy kierunki studiów: ekonomia, informatyka oraz europeistyka. Dotychczas wileńską filię Uniwersytetu w Białymstoku ukończyło 678 absolwentów.

W tym roku na ekonomię dostało się 30 osób, na europeistykę – 28, informatykę – 23. Do 10 października trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia.

Inf.wł