Więcej

  Filia UwB w Wilnie i Orlen Lietuva podpisały umowy o współpracy

  Czytaj również...

  Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Orlen Lietuva i wileńską filią UwB Fot. Marian Paluszkiewicz

  W siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się ceremonia podpisania umowy o współpracy między uczelnią a spółką Orlen Lietuva.

  Umowę w obecności kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, Marcina Zieniewicza, podpisali dyrektor generalny spółki Orlen Lietuva, Michał Rudnicki i dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB, prof. Mieczysława Zdanowicz.

  Odtąd studenci będą mogli odbywać praktyki w spółce zarządzającej rafinerią w Możejkach.
  – Jest to umowa istotna ze względu na postanowienia, które dotyczą zarówno studentów, jak też i pracowników. Część postanowień dotyczy możliwości odbywania praktyk przez studentów ekonomii i informatyki, którzy w tym roku rozpoczynają cykl kształcenia o profilu praktycznym. Jest to dla nas rzeczą priorytetową. Umowa też daje możliwość uczestniczenia naszym studentom w różnego rodzaju szkoleniach, które będą podejmowane w firmie czy wspieraniu innych form ich działalności, łącznie z nagrodami czy stypendiami – zaznaczyła dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB, prof. Mieczysława Zdanowicz.

  Planowana współpraca obejmuje także prowadzenie badań naukowych. Umowa zakłada również współpracę pomiędzy Orlen Lietuva, a uczelnią w dziedzinie badań naukowych, udział studentów w szkoleniach prowadzonych dla pracowników spółki i możliwość finansowania studenckich inicjatyw.

  – Mamy nadzieję, że znajdziemy taki potencjał intelektualny wśród pracowników naszego wydziału, ale też i Uniwersytetu w Białymstoku, że będziemy w przyszłości prowadzić takie badania, które Orlen mógłby wykorzystać. Wierzę głęboko, że ta umowa przyniesie obopólne korzyści, zarówno dla Orlen Lietuva, jak też dla Uniwersytetu w Białymstoku – dodała prof. Mieczysława Zdanowicz.

  Michał Rudnicki, dyrektor generalny spółki Orlen Lietuva, podkreślił, że podpisanie umowy bardzo dobrze wpisuje się w wartości, które obowiązują w grupie kapitałowej Orlen.
  – Nie ukrywamy, że ze względu na specyfikę działalności, którą prowadzimy, mamy stały problem z doborem wykwalifikowanych pracowników. Z jednej strony jest to spowodowane lokalizacją geograficzną naszego zakładu, jest na uboczu. Ale z drugiej strony, jesteśmy na pewno atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ Orlen to największy pracodawca oraz płatnik podatków na Litwie. Jesteśmy w gronie 15 pracodawców na Litwie, którzy regularnie wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom. Zapraszamy, byście wspólnie z nami tworzyli gospodarkę litewską, bezpieczeństwo energetyczne Litwy i całego regionu – powiedział Michał Rudnicki.

  Konsul Marcin Zieniewicz wspomniał, że ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, mocno dopingowała, aby tę umowę udało się podpisać.
  – Jakiś czas temu w Polsce, a przedtem w Europie Zachodniej, zaobserwowano, że uczelnie, szczególnie techniczne i ekonomiczne, są zbyt oderwane od rynku pracy, nie przygotowują przyszłych pracowników. Właśnie stąd się pojawiły takie inicjatywy zacieśnienia kręgów akademickich z kręgami biznesowymi, żeby młodzi ludzie otrzymywali wiedzę teoretyczną i umiejętności fachowe w swoich zawodach, ale jednocześnie byli kształtowani na uczelni pod kątem
  rynku pracy. Uważam, że to jest doskonałe spełnienie tego zadania, bo trudno sobie wyobrazić dla uczelni partnera lepszego niż Orlen Lietuva – powiedział Marcin Zieniewicz.

  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB działa w Wilnie od października 2007 roku. Jest pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Obecnie, są tu prowadzone trzy kierunki studiów: ekonomia, informatyka oraz europeistyka. Dotychczas wileńską filię Uniwersytetu w Białymstoku ukończyło 678 absolwentów.

  W tym roku na ekonomię dostało się 30 osób, na europeistykę – 28, informatykę – 23. Do 10 października trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia.

  Inf.wł

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...