Więcej

  Porady praktyczne dla tych którzy rozważają gromadzić emeryturę

  Czytaj również...

  Od przyszłego roku nastąpią zmiany w sposobach gromadzenia emerytur, zasady których wyznaczą dwie podstawowe zmiany, Po pierwsze nie pozostanie przelewów z „Sodry” do prywatnych funduszy emerytalnych, dlatego gromadzenie emerytur nie będzie oznaczało zmniejszanie się emerytur „Sodry” ze względu na wiek, tak jak było dotychczas. Również osoby pracujące będą mogły gromadzić 3 proc. od swoich wynagrodzeń lub będą miały możliwość rozpocząć od 1,8 proc. i 3 proc. osiągnąć w ciągu pięciu lat.

  Gromadzenie w drugim filarze emerytur państwo wesprze na kilka sposobów. Na konto każdej osoby gromadzącej 3 proc., w drugim filarze przeleje wpłatę wysokości 1,5 proc. w zależności od wielkości średniego krajowego wynagrodzenia. Oprócz tego, od przyszłego roku zmniejszą się podatki, które zrekompensują część wpłaty płaconej przez osobę. Przyjmując decyzję, ważne jest ustalić, do której grupy należy osoba pracująca.

  1 grupa: młodzi, pracujący do lat 40, którzy nie gromadzą

  Pracujący mieszkańcy do lat 40, którzy dotychczas nie gromadzili, od przyszłego roku będą wciągnięci do drugiego filaru systemu gromadzenia emerytur, aczkolwiek mogą zrezygnować z gromadzenia, informując o tym „Sodrę”.
  O czym należy wiedzieć:
  W styczniu 2019 r. „Sodra” poinformuje o wciągnięciu do systemu gromadzenia emerytur przez elektroniczny system obsługi mieszkańców oraz listem rejestrowanym.

  W przypadku, gdy osoba chce gromadzić – nic nie powinna czynić.

  Od lipca 2019 r. rozpocznie się płacenie wpłat. Wpłata stanowić będzie 1,8 proc. od wielkości wynagrodzenia. Wpłata w ciągu pięciu lat osiągnie 3 proc. (gromadzący w dowolnym czasie mogą zadecydować o wpłacie 3 proc. nie czekając na okres 5 lat.
  Gromadząc po 1,8 proc. zmniejszone podatki zrekompensują większą część wpłaty, gromadząc po 3 proc. – około połowy.

  Zachęta państwowa wyniesie od 1,5 proc. od średniego wynagrodzenia dla gromadzących po 3 proc. oraz 0,3 proc. – dla gromadzących po 1,8 proc. Zachęta państwowa wzrośnie wraz ze wzrostem wpłaty.

  W przypadku, gdy osoba nie chce gromadzić – powinna o tym poinformować „Sodrę” do 30 czerwca 2019 r
  Wciągnięcie do systemu gromadzenia będzie się powtarzać co 3 lata, aż osoba osiągnie wiek 40 lat.
  Umowę odnośnie gromadzenia można sporządzić dobrowolnie nie czekając na wciągnięcie do systemu gromadzenia.

  2 grupa: osoby, które obecnie gromadzą, wpłacające samodzielnie po 2 proc. od wynagrodzenia

  Część osób pracujących już obecnie gromadzi według formuły 2+2+2.To oznacza, że 2 proc. od wynagrodzenia na konto gromadzenia emerytur osoba pracująca przelewa sama, 2 proc. z wpłaconych przez osobę wpłat przelewa „Sodra” i dodatkowo 2 proc., od średniego wynagrodzenia krajowego pochodzą z budżetu państwa.
  O czym należy wiedzieć:
  Od 1 stycznia 2019 roku wpłata osoby pracującej będzie stanowiła 3 proc. od wynagrodzenia, przelewy z „Sodry” do funduszy emerytalnych zostaną wstrzymane.
  Zmniejszone podatki całkowicie zrekompensują rezygnację przelewów z „Sodry” i zmianę wpłaty.
  Zachęta państwowa będzie stanowić 1,5 proc. od średniego krajowego wynagrodzenia.
  W przypadku, jeżeli osoba pracująca chce gromadzić – nic nie powinna czynić.
  W przypadku, gdy osoba pracująca nie chce nadal gromadzić – o swojej decyzji powinna poinformować swoją spółkę gromadzenia emerytalnego do 30 czerwca 2019 r.
  Osoby, które nie chcą gromadzić mogą wybrać 2 rozwiązania: po pierwsze powrócić do „Sodry” z całą sumą pieniędzy i odtworzyć zmniejszoną wielkość emerytury z powodu uczestnictwa w gromadzeniu emerytur oraz nabyć więcej punktów, według których naliczana jest emerytura z powodu wieku, po drugie wstrzymać gromadzenie i wykorzystać zgromadzoną sumę pieniężną, gdy będzie osiągnięty wiek emerytalny.

  3 grupa: osoby, obecnie gromadzące emerytury, które sami nie wpłacają od wynagrodzenia

  Część pracujących obecnie gromadzi według formuły 2+0+0. Co oznacza, że wpłat do funduszu emerytalnego dokonuje tylko „Sodra”, a osoba pracująca osobiście nie dokłada się do gromadzenia emerytalnego i dlatego z budżetu państwowego nie jest wydzielana zachęta.
  O czym warto wiedzieć:
  Od 1 stycznia 2019 roku wpłata osoby pracującej będzie stanowiła 1,8 proc. od wielkości wynagrodzenia, przelewy „Sodry” do funduszy emerytalnych zostaną wstrzymane. W ciągu pięciu lat wpłata wyniesie 3 proc. (gromadzący w dowolnej chwili mogą sami wybrać gromadzenie 3 proc. nie oczekując okresu 5 lat).
  Gromadząc po 1,8 proc., zmniejszone podatki zrekompensują większą część wpłaty, gromadząc po 3 proc. – około połowy.
  Zachęta państwowa wyniesie 1,5 proc. od średniego wynagrodzenia gromadzącym po 3 proc. oraz 0,3 proc. – dla gromadzących po 1,8 proc. Zachęta państwowa będzie rosła wraz ze wzrostem wpłaty.
  W przypadku, gdy osoba chce gromadzić – nic nie powinna czynić.
  W przypadku, gdy osoba chce dalej gromadzić – powinna o tym poinformować swoją spółkę gromadzenia emerytalnego do 30 czerwca 2019 r.
  Osoby, które nie chcą gromadzić, mogą wybrać dwa rozwiązania: po pierwsze powrócić do „Sodry” i odtworzyć wysokość emerytury „Sodry”, po drugie powstrzymać gromadzenie i korzystać z sumy pieniędzy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  4 grupa: osoby pracujące powyżej 40 lat, które nie gromadzą emerytur

  Osoby pracujące, które w chwili obecnej nie gromadzą emerytur i już ukończyły 40 lat, nie będą wciągnięte do odnowionego systemu gromadzenia emerytur, aczkolwiek w dowolnej chwili mogą sporządzić umowę dobrowolnie na tych samych warunkach jak i inni mieszkańcy.
  Jeżeli osoby w tym wieku nie chcą gromadzić emerytury – nic nie powinny czynić.

  5 grupa: osoby, które wstrzymały gromadzenie emerytur w 2013 roku

  Drugi filar gromadzenia emerytur na Litwie został wprowadzony w 2004 roku, natomiast wówczas wpłaty były dokonywane tylko z „Sodry”. Po zmianie przepisów w roku 2013 stworzono możliwość podjęcia ponownej decyzji odnośnie systemu drugiego filaru, dlatego część mieszkańców podjęła decyzję o wstrzymaniu gromadzenia emerytur, a środki pozostawiła w funduszach emerytalnych.
  O czym należy wiedzieć:
  Jeżeli osoba, która wstrzymała wpłaty nie osiągnęła wieku 40 lat, zostanie ona wciągnięta do odnowionego systemu gromadzenia emerytur jak i inne osoby pracujące, które obecnie nie gromadzą (patrz pierwsza grupa).
  Jeżeli osoba, która wstrzymała wpłaty, już osiągnęła wiek 40 lat, nie zostanie wciągnięta do gromadzenia emerytur, lecz może sporządzić umowę dobrowolnie (patrz grupa czwarta)

  Afisze

  Więcej od autora

  Spotkanie z poezją Edmonta Wołochowicza — „z serca do serc” rodaków

  Przybyli miłośnicy poezji Pana Edmonta z Wilna i Nowej Wilejki, Solecznik, Niemenczyna, Laudy, no i oczywiście z Ejszyszek, gdzie poeta ukończył polską szkołę i jako młody chłopak właściwie zaczynał pisanie swoich wierszy, co prawda, do szuflady.   Czytaj więcej: Poezja...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o astronomicznej jesieni. Konkurs, konkurs…

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka przypomina nam, że...

  Pokaz filmu VR „Wiktoria 1920” w Pałacu Władców w Wilnie

  Wirtualna rzeczywistość 1920 roku Blisko trzydziestominutowy film „Wiktoria 1920” to jeden z największych fabularnych filmów VR nie tylko w Polsce, ale prawdopodobnie i na świecie. To film nie tylko przygodowy, ale też i kostiumowy, a zachowanie prawdy czasu w 360...

  Jak poznawać historię poprzez sztukę — „Sound in the Silence” w Muzeum IX Fortu w Kownie

  Młodzież z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Litwy Młodzież z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Litwy spędzi ponad tydzień na terenie XIX-wiecznej fortecy, będącej w czasie II wojny światowej świadkiem nazistowskich zbrodni. Grupa uczniów będzie poznawać historię tego miejsca oraz weźmie udział...