Samorząd Rejonu Wileńskiego – w dziesiątce najlepiej ocenionych małych samorządów

Jesteśmy zadowoleni, że nie tylko indeksie małych samorządów Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego jest w dziesiątce małych samorządów, ale także w indeksie opublikowanym przez Wileński Instytutu Polityki Analiz zajmuje 10 pozycję Foto. vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego może szczycić się honorowym miejscem w pierwszej dziesiątce najlepszych małych samorządów – według indeksów Instytutu Wolnego Rynku Litwy 2018 r. Samorządowi Rejonu Wileńskiego w tym roku przydzielono 6-8 miejsce w indeksie małych samorządów (61 punktów ze 100), które rejon wileński dzieli z samorządami Radziwiliszek i Szyłokarczmy.

Ósmy rok z rzędu Instytut Wolnego Rynku Litwy publikuje indeksy 6 dużych i 54 małych Samorządów, które odzwierciedlają osiągnięcia Samorządów w ciągu roku, zrealizowane cele, informują mieszkańców o zmieniającej się sytuacji i jednocześnie pozwalają na monitorowanie i ocenę zmian oraz czerpanie najlepszych praktyk z innych Samorządów.
W tym roku w porównaniu z innymi samorządami Samorząd Rejonu Wileńskiego spadł tylko o jeden punkt w dół, pozostaje w tyle tylko o jeden punkt od Samorządu Rejonu Możejskiego, która zgromadziwszy 62 punkty, jest na 5. miejscu, i o 5 punktów pozostaje w tyle od Samorządów Połągi i Druskienik, które zgromadziwszy 66 punktów, dzielą 3-4 miejsca.
Analiza indeksu Samorządów Litwy wskazuje, że w rejonie wileńskim, w porównaniu z innymi Samorządami, są dobrze oceniane dziedziny: „Edukacja”, „Zdrowie i Opieka Społeczna”, „Inwestycje i rozwój ”, „Podatki”, „Budżet”, „Zarządzanie majątkiem” i „Administracja”.
Samorząd Rejonu Wileńskiego tym roku wśród 10 najlepszych uplasował się w kategoriach „Budżet” (2 miejsce), „Zdrowie i Opieka Społeczna” (4 miejsce) „Rozwój inwestycji” (5 miejsce).

W tym roku w Indeksie Samorządów Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego w dziedzinę zarządzania budżetem z ubiegłorocznego 6. miejsca po uzbieraniu 87 punktów podniósł się na 2. miejsce. Samorząd Rejonu Wileńskiego, w porównaniu do sąsiednich Samorządów jest wyróżniany jako mający najmniejszy dług w budżecie w 2017 r. (5,5 proc. od dochodów) oraz jest jednym z najbardziej pomyślnych Samorządów, które w porównaniu do lat 2017 i 2016 zmniejszyły zadłużenia budżetowe (-8,7 proc.).
Rejon wileński charakteryzuje się niskim bezrobociem, niewielką liczbą osób długotrwale bezrobotnych oraz osób otrzymujących zasiłki socjalne. Od r. 2016 do r. 2017 roku stopa bezrobocia w rejonie wileńskim spadła o 0,7 procent, część długotrwale bezrobotnych – o 2 proc., liczba osób pobierających zasiłki społeczne – o 0,7 proc. Po ocenie tych i innych wskaźników Samorząd uzbierał 68 punktów, zajął wysokie miejsce w dziedzinie „Zdrowie i Opieka Społeczna”.
Już trzeci rok z rzędu rejon wileński jest wyróżniany w dziedzinie „Inwestycje i rozwój”. W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął czwarte miejsce wśród małych samorządów za tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów. Do trzeciego miejsca zabrakło tylko 1 punktu, a od Samorządu Rejonu Kłajpedzkiego w dziedzinie inwestycji Samorząd Rejonu Wileńskiego pozostał zaledwie o 7 punktów.
Według analizy indeksów samorządów 2018 r., Samorząd Rejonu Wileńskiego była jednym z nielicznych, do którego w 2017 r. przybyło więcej osób, by mieszkać i pracować, niż wyjechało. Do tego wzrostu przyczyniła się rosnąca aktywność gospodarcza regionu. W r. 2017 liczba podmiotów gospodarczych działających w Samorządzie na tysiąc mieszkańców wzrosła z 25 do 26,1 (średnia liczba małych samorządów wynosi 23,1). Liczba osób, które przedłużyły i nabyły licencje biznesowe, na tysiąc mieszkańców sięgała 45 (średnia małych samorządów wynosiła 42,4). Wyższy poziom aktywności gospodarczej częściowo wskazuje również liczba wydanych zezwoleń na budowę na tysiąc mieszkańców – 15,4 (średnia małych samorządów wynosi 5,7). Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z wiodących wśród małych samorządów również według liczby wydanych pozwoleń na budowę.
Cieszy fakt, że do rosnącej aktywności gospodarczej przyczyniło się również korzystne środowisko podatkowe. Średni koszt licencji biznesowych w 2017 r. był niższy (94,5 euro w porównaniu ze średnią małych samorządów – 115 euro). Samorząd Rejonu Wileńskiego, aby kontynuować tworzenie korzystnych warunków dla mieszkańców rejonu rozwijania małej działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności, w celu promowania zatrudnienia i zwiększenia liczby osób zajmujących się działalnością gospodarczą, postanowił stosować nie zwiększone niezmienne podatki na działania gospodarcze prowadzone w 2019 r.

Jesteśmy zadowoleni, że nie tylko indeksie małych samorządów Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego jest w dziesiątce małych samorządów, ale także w indeksie opublikowanym przez Wileński Instytutu Polityki Analiz zajmuje 10 pozycję.
Wileński Instytut Polityki Analiz po raz pierwszy opracował i opublikował indeks dobrobytu 60 samorządów, oparty na oficjalnych statystykach 2017 r. Pokazuje on najnowsze tendencje w dobrobycie samorządów. Indeks składa się z 5 komponentów: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo fizyczne, rentowna gospodarka, edukacja wysokiej jakości i zdrowa demografia.
Ze wszystkich 5-wskaźników Samorząd Rejonu Wileńskiego szczególnie cieszy się z wysokich wskaźników zdrowej demografii – w indeksie Samorząd zajął 4 miejsce (7,8 punktów z 10). Wysoką pozycję dla Samorządu Rejonu Wileńskiego zapewniły wskaźniki dobrze ocenionego bezpieczeństwa społecznego (7 punktów) oraz rentownej gospodarki (3.7) – w tych kategoriach Samorząd Rejonu Wileńskiego uplasował się na 10-tym miejscu.
Mamy nadzieję, że w przyszłości Samorząd będzie szedł do przodu i zajmie jeszcze wyższe pozycje w publikowanych badaniach Samorządów.

Przygotowano według Instytutu Wolnego Rynku Litwy i informacji Wileńskiego Instytutu Analizy Politycznej