W placówkach opieki zdrowotnej rejonu wileńskiego zostaną zamontowane baterie słoneczne

Oczekuje się, że po zamontowaniu baterii słonecznych każda placówka zaoszczędzi około 5 tys. euro rocznie Foto. vrsa.lt

W celu efektywnego wykorzystania zasobów przyrody oraz zmniejszenia wydatków na prąd na budynkach Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i Rejonowej Przychodni w Niemenczynie oraz podległemu jej szpitalowi zostaną urządzone baterie słoneczne. Wyprodukowana przez kolektory słoneczne energia elektryczna będzie wykorzystywana w procesie produkcji ogrzewania wyżej wymienionych budynków.

Gmach Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (CPRW) zużywa 425 MWh energii elektrycznej rocznie. Rejonowa Przychodnia w Niemenczynie, zarządzająca dwoma budynkami – przychodnią i szpitalem, zużywa 62 MWh rocznie.
W celu zmniejszenia kosztów za prąd, na wymienionych placówkach opieki zdrowotnej zostaną urządzone panele fotowoltaiczne.
Budynki działają przez cały rok, dlatego są spore wydatki komunalne, w tym na prąd. Aby zmniejszyć ilość kupowanej energii elektrycznej celowe jest urządzenie panele fotowoltaiczne. Dachy budynków świetnie na to się nadają, gdyż nie są wykorzystywane i są w całości oświetlone przez słońce.
Na dachu CPRW ma być zamontowany kolektor o mocy 50 kW, a na dachu przychodni w Niemenczynie – o mocy 45 kW.
Oczekuje się, że po zamontowaniu baterii słonecznych każda placówka zaoszczędzi około 5 tys. euro rocznie.

Baterie urządzone według programu klimatycznego „Wykorzystanie energii (słonecznej, wietrznej, geotermicznej i in.) ze źródeł odnawialnych w budynkach publicznych i mieszkalnych (różnych grup społecznych).
Wartość każdego projektu wynosi około 60 tys. euro. Samorząd rejonu z własnego budżetu pokryje nie mniej niż 20 proc. wydatków.
Zamontowane na placówkach baterie słoneczne przyczynią się do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska i ilości wyrzucanych gazów powodujących efekt cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów przyrody oraz zmniejszenia wydatków na prąd.
Tłumaczenie L24.lt