Mieszkańcy wsi Wielkie Kabiszki będą cieszyć się ulepszonymi warunkami w osiedlu

Zakończenie prac związanych z remontem infrastruktury planowane jest na koniec 2019 r. – początek 2020 r. Foto. vrsa.lt

Mieszkańcy wsi Wielkie Kabiszki będą mogli cieszyć się ulepszonym stanem infrastruktury lokalnej – zostanie zrekonstruowany odcinek ul. Nemenčinės o długości 0,7 km i poprzez instalację około 0,5 km oświetlenia ulic Nemenčinės-Parko będzie zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców Kabiszek.

Aby stworzyć atrakcyjne środowisko życia dla mieszkańców wsi Wielkie Kabiszki i zapewnić bezpieczny ruch, Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje projekt „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Wielkie Kabiszki w gminie Niemenczyn rejonu wileńskiego”.
W r. 2018 był przygotowywany projekt techniczny. Obecnie są przygotowywane dokumenty na zakup prac o dzieło. Przewidywany termin zawarcia umowy na roboty budowlane – marzec. Zakończenie prac związanych z remontem infrastruktury planowane jest na koniec 2019 r. – początek 2020 r.

Uporządkowana nawierzchnia drogi nie tylko pozwoli mieszkańcom nie cierpieć z powodu pyłu unoszącego się na drodze, ale także zmniejszy zużycie paliwa. Ponadto rozwiązania projektowe rozwikłają również skomplikowane warunki ruchu na drodze – obecnie nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie, a w złych warunkach pogodowych przejazd środkami transportu jest dość trudny.
Projekt jest również ważny dla mieszkańców przez to, że będzie zainstalowane oświetlenie, które zapewni bezpieczeństwo nie tylko pieszym, ale także wszystkim użytkownikom drogi w ciemnej porze doby. W trakcie realizacji projektu planowane jest zainstalowanie nowych lamp, które będą wyraźnie oświetlać wspomniane ulice i będą ekonomiczne.

Projekt „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Wielkie Kabiszki w gminie Niemenczyn rejonu wileńskiego” jest realizowany ze środków „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę o małej skali” oraz w ramach „Wsparcia inwestycji w kulturę wsi i dziedzictwo przyrodnicze, krajobraz „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie w latach 2014-2020.
Projekt jest częściowo finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa Litwy. Koszt prac uporządkowania infrastruktury drogi lokalnej wynosi około 350 000 euro.