Więcej

  We wsi Mariampol powstanie nowe centrum kultury, a w Sawiczunach zostanie odnowione stare

  Czytaj również...

  Poprawa warunków życia i modernizacja budynku, który obejmuje wszystkie podstawowe usługi, odpowiadające potrzebom lokalnej ludności, przyczyni się do rozwoju myślącego społeczeństwa.
  Foto. vrsa.lt

  Mieszkańcy wsi Mariampol będą mogli cieszyć się nową przestrzenią kulturalną – tu planowane jest otwarcie uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego obejmującego szeroki zakres różnych działań. Dobra wiadomość dla mieszkańców Sawiczun – już wkrótce zostanie otwarte nowe centrum kultury, w którym każdy mieszkaniec wsi znajdzie przestrzeń na działalność kulturalną.


  Obecnie są realizowane projekty „Urządzenie Wielofunkcyjnego Uniwersalnego Centrum we wsi Mariampol gminy Mariampol r. wileńskiego” i „Rekonstrukcja Oddziału w Sawiczunach Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie, dostosowując go do potrzeb społeczności”, których wyniki będą cieszyć mieszkańców już w latach 2019-2020.
  Podczas realizacji projektu we wsi Mariampol zostanie przeprowadzona rekonstrukcja obecnie nieużywanego budynku i uporządkowanie dostępu do budynku dostosowując go do potrzeb społeczności. W nowym centrum kultury zostanie urządzona wielofunkcyjna sala i pokój rekreacyjny z biblioteką i pomieszczeniem dla dzieci. Nowe centrum kultury będzie również przedmiotem szczególnego zainteresowania dla fanów sportu – będzie tu urządzona sala treningowa z szatniami i prysznicami, która niewątpliwie będzie nie tylko promować aktywność fizyczną, ale zapewni także zajętość mieszkańców.

  Na pozytywne zmiany czeka również Centrum Kultury w Sawiczunach – zostaną tu przeprowadzone prace remontowe. Podczas realizacji projektu zostanie gruntownie odnowiony budynek i urządzona sala wielofunkcyjna, w której będzie można organizować różne użyteczne i ciekawe zajęcia, organizować imprezy oraz poprzez organizację lekcji tańca dla młodzieży, wieczorów tanecznych dla osób starszych i innych zajęć promować kulturę i sztukę. Mieszkańcy będą również zachęcani do uprawiania sportu – jest planowane urządzenie sali treningowej z szatniami i prysznicami. Planowana jest modernizacja biblioteki i innych obiektów dla różnych działań.

  Projekty realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2014-2020, wg działań „Wsparcie inwestycji we wszystkie rodzaje małej infrastruktury” oraz „Wsparcie inwestycji w wiejskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, krajobraz”. Prace urządzenia Wielofunkcyjnego Uniwersalnego Centrum we wsi Mariampol sięgają około 400 tysięcy euro, rekonstrukcji Oddziału w Sawiczunach – około 400 tys. euro.
  Nowość projektów będzie polegać na kompleksowym rozwiązaniu problemu, kiedy rozstrzyga się nie tylko problem renowacji budynku, ale także rozpatruje się ogólny problem zajętości społeczności lokalnych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...