Miasteczko Mejszagoła będzie piękniejsze

Szacuje się, że projekt zostanie zrealizowany w końcu 2021 roku. Foto. vrsa.lt

W Mejszagole w rejonie wileńskim zostanie uporządkowana przestrzeń publiczna: powstanie targowisko i skwer, odnowione boisko, urządzone ścieżki dla pieszych i rowerzystów.

Samorząd rejonu wileńskiego zainicjował projekt, w toku realizacji którego zostanie urządzone targowisko, skwer i odnowiony plac sportowy. 21 stycznia tego roku została podpisana umowa w sprawie finansowania projektu.
Łączna wartość projektu wynosi 1,4 mln euro, z czego 897 tys. euro to środki z funduszy unijnych, a pozostałą część przeznaczy samorząd z własnego budżetu.
W toku prac zostanie wyburzony nieużywany budynek ambulatorium w Mejszagole, a na jego miejscu urządzony zostanie skwer. Zaś przy ul. Širvintų 69 powstanie targowisko. Ponadto planowane jest odnowienie boiska przy ul. Paberžės 10B. W celu poprawy jakości życia mieszkańców miasteczka i środowiska zostanie urządzona i odnowiona infrastruktura ścieżek dla pieszych oraz rowerzystów.
W najbliższym czasie mają być ogłoszone przetargi publiczne. Szacuje się, że projekt zostanie zrealizowany w końcu 2021 roku.