Drogami rejonu wileńskiego będzie jeździł nowy autobus, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Działania nie mogłyby być prowadzone bez samochodów wręczonych przez Departament ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych i, oczywiście, Samorządu Rejonu Wileńskiego Foto. vrsa.lt

 1 lutego, przedstawicielom Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego uroczyście wręczono kluczyki nowego samochodu osobowego Peugeot Boxer Combi, które przekazał Linas Kukuraitis, Minister Spraw Socjalnych i Pracy Republiki Litewskiej.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego jest jedną z dwudziestu litewskich organizacji rejonowych, które zgodnie z Narodowym Programem Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2019 według środka działań na lata 2016-2018 „Zapewnienie usług transportowych niepełnosprawnym na terenach samorządów” otrzymały samochody osobowe. Departament ds. Osób Niepełnosprawnych w trakcie realizacji programu kupił i na zasadzie użyczenia przekazał osobom niepełnosprawnym 60 samochodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym 20 autobusików, które zostały przekazane w piątek.
Te pojazdy zostały przekazane organizacjom osób niepełnosprawnych na zasadzie użyczenia, tj. pomiędzy Departamentem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Spraw Socjalnych i Pracy a organizacjami działającymi na terytoriach działających organizacji, które otrzymały pojazdy, zawarto umowę o przekazaniu mienia państwowego na 5 lat.
W trzyosobowych mikrobusach „Peugeot Boxer Combi”, w których są przydzielone po trzy miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim, są urządzone specjalne podnośniki. Ze względu na ich mobilność osoby niepełnosprawne będą mogły bezpiecznie i wygodnie dostać się do samochodu.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rejonu wileńskiego powstało w 2016 roku, jego przewodnicząca Bożena Narejko. Stowarzyszenie świadczy usługi dowożenia dla osób niepełnosprawnych w rejonie wileńskim oraz członków ich rodzin.