Więcej

    W oczekiwaniu na zwycięstwo zdrowego rozsądku

    Nerijus Aleksiejūnas, doradca prezydent Dali Grybauskaitė do spraw polityki zagranicznej, wypowiedział się w sprawie pisowni nazwisk na Litwie. Jak zauważył, nie jest tylko problemem Polaków i tę kwestię należy rozwiązać. Niewątpliwie ma rację, warto jednak dodać, że sprawę należało rozwiązać już wiele lat temu.
    Kwestia pisowni nazwisk, która staje się coraz bardziej aktualna na Litwie z powodu wzrostu liczby mieszanych małżeństw, ma nie tylko wymiar praktyczny. W relacjach polsko-litewskich jest czymś o wiele ważniejszym – jest problemem symbolicznym. Dotyka tego, co tak Polacy, jak i Litwini, bardzo cenią i o co musieli walczyć, czyli języka i własnej tożsamości narodowej. Dlatego wywołuje bardzo wiele emocji i co za tym idzie – jest problemem bardzo medialnym. Jest to też problem wielokrotnie poruszany w polsko-litewskich relacjach, a mimo to od wielu lat „pielęgnowany” przez litewskie władze, pomimo zmieniającego się układu sił politycznych.
    Dalia Grybauskaitė, która niedługo rozstanie się z pałacem prezydenckim, prawdopodobnie nie zdąży już pomóc w jego rozwiązaniu. Pozostaje nam więc oczekiwanie. Kto wie, może wreszcie wśród litewskich polityków znajdą się ludzie na tyle rozsądni, by ostatecznie pożegnać jedną najważniejszych „relikwii” polsko-litewskich sporów.