Zwiększa się liczba mieszkańców, którzy jako miejsce zamieszkania wybierają rejon wileński

W 2018 r. osiągnięto rekordową liczbę osadników

W ostatnim dziesięcioleciu dane Służby Rejestru Mieszkańców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej coraz bardziej cieszą – obserwuje się tendencyjny wzrost liczby mieszkańców w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, a w 2018 r. osiągnięto rekordową liczbę osadników. W 2018 r. w rejonie wileńskim zadeklarowało swoje miejsce zamieszkania 1 213 nowych mieszkańców. Według danych ze stycznia 2019 r. w rejonie wileńskim mieszka 103 481 mieszkańców.

Gmina Awiżenie należy do najszybciej rosnących gmin
W ubiegłym roku, podobnie jak w r. 2017, osadnicy przeważnie wybierali gminę Awiżenie, gdzie mieszka nie tylko najwięcej ludzi w porównaniu z pozostałymi 22 gminami, ale również najszybciej rośnie liczba osadników. Obecnie w gminie Awiżenie mieszka 10 823 mieszkańców, w porównaniu do 2017 roku liczba nowych mieszkańców wzrosła do 1089, czyli o 362 osadników więcej niż w 2017 roku. (W 2017 r. gminę Awiżenie wybrało 727 osadników, w 2018 r. – 1 089).

Gmina Awiżenie należy do najszybciej rosnących gmin

Wzrostem liczby mieszkańców od kilku lat z rzędu odznacza się również gmina Rzesza. W ciągu 2018 r. w porównaniu do 2017 r. do gminy Rzesza przybyło prawie trzykrotnie więcej osadników (470), tymczasem w r. 2017 osadników było tylko 176. Trzecią gminą według skutecznego wzrostu liczby mieszkańców była gmina Zujuny, w której osiedliło się 283 nowych mieszkańców (w 2017 r. było ich 119).
W porównaniu do 2017 roku gwałtownie wzrosła liczba osadników w gminie Mickuny – tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 105 osadników, a to jest niemal trzykrotnie więcej niż w 2017 roku. ( w 2017 r. nowych mieszkańców było tylko 36).
Tendencja wzrostu liczby mieszkańców w 2018 roku zaobserwowano i w gminie Suderwie – 87, w gminie Bezdany – 86, w gminie Niemież – 59, w gminie Dukszty – 51 mieszkańców.
Największe osiedla rejonu również w 2018 r. nie ustąpiły pozycji
Jedyne miasto w rejonie – Niemenczyn – liczy 5 193 mieszkańców. Tymczasem największą liczbę we wsiach rejonu wileńskiego odnotowano: we wsi Skojdziszki (gmina Niemież) – 4 278 mieszkańców, w miejscowości Rudomino (gmina Rudomino) – 3 843 mieszkańców oraz we wsi Pogiry (gmina Pogiry) – 3 432 mieszkańców.
* Analiza liczby mieszkańców 2018 r. jest sporządzona na podstawie danych Służby Rejestru Mieszkańców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej na styczeń 2019 r.

Ilustracje. vrsa.lt