W osiedlach Rudomino, Pogiry, Biała Waka i Wojdaty zostanie odnowiona infrastruktura drogowa

Celem projektów jest rozwój połączeń komunikacyjnych, poprawa parametrów technicznych tych dróg oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska
Foto. vrsa.lt

22 lutego b.r. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zostały zaaprobowane Projekty Inwestycyjne Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, w trakcie których zostaną wdrożone środki bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w osiedlach Rudomino, Pogiry, Biała Waka i Wojdaty.

Podczas realizacji projektu „Wdrożenie środków bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska na ulicach o znaczeniu lokalnym w osiedlu Rudomino rejonu wileńskiego” planowane jest wprowadzenie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska na lokalnych ulicach wsi Rudomino:
na odcinku – 0,334 km ul. Lydos zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 1,5 m, oświetlenie na odcinku o długości 0,355 km;
na odcinku o długości 0,722 km ul. Mokyklos zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 1,5 m oraz oświetlenie;
na odcinku 0,424 km ul. Taikos – zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 1,5 m, oświetlenie na odcinku o długości 0,419 km;

na odcinku o długości 0,885 km ul. Žaibo zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 1,5 m, oświetlenie na odcinku o długości 0,920 km.
Na ulicy Žaibo, wzdłuż skrzyżowania z ulicami Lydos i Taikos zostanie urządzone nieuregulowane przejście dla pieszych o szerokości 4,0 m, które będzie oznaczone poziomo zebrą i pionowymi znakami drogowymi po obu stronach. Zostanie również urządzone oświetlenie przejścia.

Projekt „Wdrożenie środków bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska na ul. Durpių wsi Pogiry w gminie Pogiry rejonu wileńskiego” ma na celu poprawę infrastruktury odcinka ulicy Durpių poprzez urządzenie wzdłuż niej jednego pasa ruchu o szerokości 2,5 m szlaku pieszo-rowerowego, oświetlenia, elementów organizacji ruchu. Na przejściu dla pieszych przez drogę krajową nr 202 na odcinku od ul. Durpių do ul. Šiltnamio g. we wsi Pogiry planuje się wprowadzenie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku o długości około 0,349 km.

Podczas realizacji działań projektu „Wdrożenie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego w osiedlu Biała Waka gminy Pogiry rejonu wileńskiego i w osiedlu Wojdaty”:
na odcinku o długości 0,408 km ul. Krantinės zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 2,5 m oraz ścieżka rowerowa, oświetlenie na odcinku o długości 0,475 km;
będzie urządzony odcinek o nawierzchni betonowej o długości 0,63 km, o szerokości 2,5 m na ul. Statybininkų oraz ścieżka rowerowa, zamknięte rowki do zbierania wody, oświetlenie na odcinku o długości 0,305 km;
na odcinku o długości 0,291 km na ul. Šaltinio zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 1,5 m, oświetlenie na odcinku o długości 0,315 km.
na odcinku o długości 0,770 km ul. Parko zostanie urządzony chodnik o nawierzchni betonowej o szerokości 1,5 m i oświetlenie (na odcinku o długości 0,920 km) i zamknięte rowki do zbierania wody powierzchniowej.

Powyższe projekty są finansowane w ramach działania Priorytetu 6 środka 06.2.1-TID-R-511 „Rozwój Infrastruktury Zrównoważonego Transportu i Sieci Podstawowych” Programu Inwestycji Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Rozwój dróg lokalnych”. Celem środka jest rozwój połączeń komunikacyjnych, poprawa parametrów technicznych tych dróg oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.
Projekty są planowane do realizacji w ciągu 24 miesięcy. Całkowita szacunkowa wartość projektów wynosi około 1 miliona euro. Wysokość dotacji UE wynosi 85%, a Samorząd zobowiązał się do pokrycia co najmniej 15%. kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych, ale kosztów niezbędnych do realizacji tego projektu, oraz części kosztów kwalifikowalnych nieobjętych finansowaniem projektu.
26-27 lutego b.r. wnioski o dofinansowanie powyższych projektów były przekazane instytucji wdrażającej projekt.