Tradycyjnym palmom Wileńszczyzny nadano status Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy

Palmy są zaliczane do najpiękniejszych symboli Wilna i Wileńszczyzny

W miarę zbliżania się okresu wielkanocnego symbolowi kulturowemu Wileńszczyzny – tradycyjnym kolorowym palmom, 15 marca, podczas oficjalnej ceremonii w ratuszu w Wilnie został przyznany status niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy i wręczony certyfikat potwierdzający jego nadanie.

Aby pocieszyć się doniosłym wydarzeniem kulturalnym Wileńszczyzny, które ma ogromne znaczenie dla promotorów tradycji wileńskiej, przybyli członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępczyni dyrektora Administracji Beata Maluszyckaja oraz przedstawiciele Administracji i Wydziału Kultury Samorządu.
Podczas oficjalnej ceremonii zaprezentowano dziewięć wartości Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy i wręczono certyfikaty ich strażnikom.
Wniosek „Tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie” złożyli: Stowarzyszenie Artystów Ludowych Wileńszczyzny, Centrum Rzemiosła Tradycyjnego Dworu Houwaltów w Mejszagole, Izba Palm i Bytu w Ciechanowiszkach, strażnicy – palmiarki Wileńszczyzny.
Uczestnicy uroczystości zostali powitani przez Ministra Kultury Mindaugasa Kvietkauskasa, zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Kultury Litwy Vidę Šatkauskienė, certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy wręczyli wybitni ludzie Litwy: prezydent Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego Daina Gudzinevičiūtė, kierownik Katedry Etnomuzykologii Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru prof. dr. habil. Daiva Vyčinienė, krytyk sztuki, grafik dr Arūnas Gelūnas, solista operowy Liudas Mikalauskas, etnolog dr Libertas Klimka, aktor, pedagog, autor tekstów i wykonawca Gediminas Storpirštis, artysta Saulius Valius i inni.

Aby pocieszyć się doniosłym wydarzeniem kulturalnym Wileńszczyzny, przybyli członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępczyni dyrektora Administracji Beata Maluszyckaja oraz przedstawiciele Administracji i Wydziału Kultury Samorządu

Serdecznie dziękujemy autorom, inicjatorom, realizatorom tej pięknej inicjatywy i wszystkim tym, którzy dbają o dziedzictwo kulturowe swojego kraju i przekazują te tradycje z pokolenia na pokolenie.
* Wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego – to istotne dla społeczności i społeczeństwa zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które przetrwały w tradycji ustnej twórczości, śpiewu, muzyki, tańca, rzemiosła, obyczajów, rytuałów, świąt, natury i wiedzy wszechświata. Rejestr wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest zobowiązaniem państwa z 2004 roku, po tym, gdy Litwa ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rejestr jest wyrażeniem i analogiem Światowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, opublikowanego przez tę organizację międzynarodową.

Foto. vrsa.lt