Więcej

  Tradycyjnym palmom Wileńszczyzny nadano status Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy

  Czytaj również...

  Palmy są zaliczane do najpiękniejszych symboli Wilna i Wileńszczyzny

  W miarę zbliżania się okresu wielkanocnego symbolowi kulturowemu Wileńszczyzny – tradycyjnym kolorowym palmom, 15 marca, podczas oficjalnej ceremonii w ratuszu w Wilnie został przyznany status niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy i wręczony certyfikat potwierdzający jego nadanie.

  Aby pocieszyć się doniosłym wydarzeniem kulturalnym Wileńszczyzny, które ma ogromne znaczenie dla promotorów tradycji wileńskiej, przybyli członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępczyni dyrektora Administracji Beata Maluszyckaja oraz przedstawiciele Administracji i Wydziału Kultury Samorządu.
  Podczas oficjalnej ceremonii zaprezentowano dziewięć wartości Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy i wręczono certyfikaty ich strażnikom.
  Wniosek „Tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie” złożyli: Stowarzyszenie Artystów Ludowych Wileńszczyzny, Centrum Rzemiosła Tradycyjnego Dworu Houwaltów w Mejszagole, Izba Palm i Bytu w Ciechanowiszkach, strażnicy – palmiarki Wileńszczyzny.
  Uczestnicy uroczystości zostali powitani przez Ministra Kultury Mindaugasa Kvietkauskasa, zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Kultury Litwy Vidę Šatkauskienė, certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy wręczyli wybitni ludzie Litwy: prezydent Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego Daina Gudzinevičiūtė, kierownik Katedry Etnomuzykologii Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru prof. dr. habil. Daiva Vyčinienė, krytyk sztuki, grafik dr Arūnas Gelūnas, solista operowy Liudas Mikalauskas, etnolog dr Libertas Klimka, aktor, pedagog, autor tekstów i wykonawca Gediminas Storpirštis, artysta Saulius Valius i inni.

  Aby pocieszyć się doniosłym wydarzeniem kulturalnym Wileńszczyzny, przybyli członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępczyni dyrektora Administracji Beata Maluszyckaja oraz przedstawiciele Administracji i Wydziału Kultury Samorządu

  Serdecznie dziękujemy autorom, inicjatorom, realizatorom tej pięknej inicjatywy i wszystkim tym, którzy dbają o dziedzictwo kulturowe swojego kraju i przekazują te tradycje z pokolenia na pokolenie.
  * Wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego – to istotne dla społeczności i społeczeństwa zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które przetrwały w tradycji ustnej twórczości, śpiewu, muzyki, tańca, rzemiosła, obyczajów, rytuałów, świąt, natury i wiedzy wszechświata. Rejestr wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest zobowiązaniem państwa z 2004 roku, po tym, gdy Litwa ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rejestr jest wyrażeniem i analogiem Światowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, opublikowanego przez tę organizację międzynarodową.

  Foto. vrsa.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...