Więcej

  Tradycyjnym palmom Wileńszczyzny nadano status Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy

  Czytaj również...

  Palmy są zaliczane do najpiękniejszych symboli Wilna i Wileńszczyzny

  W miarę zbliżania się okresu wielkanocnego symbolowi kulturowemu Wileńszczyzny – tradycyjnym kolorowym palmom, 15 marca, podczas oficjalnej ceremonii w ratuszu w Wilnie został przyznany status niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy i wręczony certyfikat potwierdzający jego nadanie.

  Aby pocieszyć się doniosłym wydarzeniem kulturalnym Wileńszczyzny, które ma ogromne znaczenie dla promotorów tradycji wileńskiej, przybyli członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępczyni dyrektora Administracji Beata Maluszyckaja oraz przedstawiciele Administracji i Wydziału Kultury Samorządu.
  Podczas oficjalnej ceremonii zaprezentowano dziewięć wartości Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy i wręczono certyfikaty ich strażnikom.
  Wniosek „Tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie” złożyli: Stowarzyszenie Artystów Ludowych Wileńszczyzny, Centrum Rzemiosła Tradycyjnego Dworu Houwaltów w Mejszagole, Izba Palm i Bytu w Ciechanowiszkach, strażnicy – palmiarki Wileńszczyzny.
  Uczestnicy uroczystości zostali powitani przez Ministra Kultury Mindaugasa Kvietkauskasa, zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Kultury Litwy Vidę Šatkauskienė, certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Litwy wręczyli wybitni ludzie Litwy: prezydent Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego Daina Gudzinevičiūtė, kierownik Katedry Etnomuzykologii Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru prof. dr. habil. Daiva Vyčinienė, krytyk sztuki, grafik dr Arūnas Gelūnas, solista operowy Liudas Mikalauskas, etnolog dr Libertas Klimka, aktor, pedagog, autor tekstów i wykonawca Gediminas Storpirštis, artysta Saulius Valius i inni.

  Aby pocieszyć się doniosłym wydarzeniem kulturalnym Wileńszczyzny, przybyli członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępczyni dyrektora Administracji Beata Maluszyckaja oraz przedstawiciele Administracji i Wydziału Kultury Samorządu

  Serdecznie dziękujemy autorom, inicjatorom, realizatorom tej pięknej inicjatywy i wszystkim tym, którzy dbają o dziedzictwo kulturowe swojego kraju i przekazują te tradycje z pokolenia na pokolenie.
  * Wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego – to istotne dla społeczności i społeczeństwa zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które przetrwały w tradycji ustnej twórczości, śpiewu, muzyki, tańca, rzemiosła, obyczajów, rytuałów, świąt, natury i wiedzy wszechświata. Rejestr wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest zobowiązaniem państwa z 2004 roku, po tym, gdy Litwa ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rejestr jest wyrażeniem i analogiem Światowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, opublikowanego przez tę organizację międzynarodową.

  Foto. vrsa.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...