Realizacja działań opieki społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w 2018 r.

Kierownicy instytucji opieki społecznej omówili, jakie usługi były świadczone i jakie działania były prowadzone w ich placówkach w ciągu 2018 r.

26 marca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Omówiono na nim aktualne zagadnienia z zakresu usług społecznych, przedstawiono też sprawozdania z działalności instytucji opieki społecznej w 2018 r.

Biorącym udział w spotkaniu członkom Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członkom Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i przedstawicielom administracji samorządu zostały przedstawione sprawozdania z działalności: Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, Centrum Dziennego Pobytu dla Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Społecznych Wspólnoty Gminy Czarny Bór, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w 2018 r. Swoje sprawozdanie przedstawiło także Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego.
Podczas spotkania kierownicy instytucji opieki społecznej omówili, jakie usługi były świadczone i jakie działania były prowadzone w ich placówkach w ciągu 2018 r. Przedstawiając sprawozdania z działalności, kierownicy instytucji opieki społecznej podkreślali dobre wyniki świadczonych usług społecznych i psychologicznych, a także uświadomili zebranym podstawowe wyzwania. W prezentacji sprawozdań omówiono też korzyści płynące ze współpracy, które zapewniają dostęp do usług społecznych i bardziej produktywną organizację pomocy. Opowiedziano o pracach wykonanych w 2018 r., o rozpoczęciu świadczenia nowych usług, organizowanych imprezach, inicjatywach i akcjach.

Rasa Tamošiūnienė, dyrektor Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, podzieliła się wrażeniami, które zostały utrwalone w albumie fotograficznym mieszkańców jej placówki

Podczas spotkania omówiono także trudności związane z organizacją pracy – duże obciążenie pracą i niedobór wykwalifikowanych pracowników.
Członkowie komisji podziękowali wszystkim kierownikom instytucji społecznych za szczegółową prezentację sprawozdań z działalności i podkreślili, że omówione aktualne zagadnienia i przedstawione spostrzeżenia będą miały ogromne znaczenie dla zapewnienia dobrobytu mieszkańców rejonu wileńskiego w przyszłości.
Sprawozdania kierowników instytucji społecznych zostały przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 29 marca.

Fot. vrsa.lt