Więcej

  Realizacja działań opieki społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w 2018 r.

  Czytaj również...

  Kierownicy instytucji opieki społecznej omówili, jakie usługi były świadczone i jakie działania były prowadzone w ich placówkach w ciągu 2018 r.

  26 marca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Omówiono na nim aktualne zagadnienia z zakresu usług społecznych, przedstawiono też sprawozdania z działalności instytucji opieki społecznej w 2018 r.

  Biorącym udział w spotkaniu członkom Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członkom Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i przedstawicielom administracji samorządu zostały przedstawione sprawozdania z działalności: Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, Centrum Dziennego Pobytu dla Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Społecznych Wspólnoty Gminy Czarny Bór, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w 2018 r. Swoje sprawozdanie przedstawiło także Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego.
  Podczas spotkania kierownicy instytucji opieki społecznej omówili, jakie usługi były świadczone i jakie działania były prowadzone w ich placówkach w ciągu 2018 r. Przedstawiając sprawozdania z działalności, kierownicy instytucji opieki społecznej podkreślali dobre wyniki świadczonych usług społecznych i psychologicznych, a także uświadomili zebranym podstawowe wyzwania. W prezentacji sprawozdań omówiono też korzyści płynące ze współpracy, które zapewniają dostęp do usług społecznych i bardziej produktywną organizację pomocy. Opowiedziano o pracach wykonanych w 2018 r., o rozpoczęciu świadczenia nowych usług, organizowanych imprezach, inicjatywach i akcjach.

  Rasa Tamošiūnienė, dyrektor Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, podzieliła się wrażeniami, które zostały utrwalone w albumie fotograficznym mieszkańców jej placówki

  Podczas spotkania omówiono także trudności związane z organizacją pracy – duże obciążenie pracą i niedobór wykwalifikowanych pracowników.
  Członkowie komisji podziękowali wszystkim kierownikom instytucji społecznych za szczegółową prezentację sprawozdań z działalności i podkreślili, że omówione aktualne zagadnienia i przedstawione spostrzeżenia będą miały ogromne znaczenie dla zapewnienia dobrobytu mieszkańców rejonu wileńskiego w przyszłości.
  Sprawozdania kierowników instytucji społecznych zostały przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 29 marca.

  Fot. vrsa.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...