Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Na pierwszym uroczystym posiedzeniu nowej Rady złożyło przysięgę 31 członków Rady Foto. vrsa.lt

17 kwietnia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zebrali się nowo wybrani członkowie Rady kadencji lat 2019-2023, którzy 3 marca, podczas wyborów do Rad Samorządów osiągnęli najwyższe poparcie i zaufanie społeczne.

Na pierwszym uroczystym posiedzeniu nowej Rady złożyło przysięgę 31 członków Rady, odbyła się ceremonia inauguracji wybranego w wyborach mera, zatwierdzono nowych wicemerów i zarejestrowano frakcje Rady.
Wszystkich dobrze usposobionych uczestników posiedzenia i nowo wybraną mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść powitała przewodnicząca Komisji Wyborczej Samorządu Rejonu Wileńskiego nr 58. Maria Aliošina. Po słowach życzeń przewodnicząca Komisji Wyborczej wszystkim zgromadzonym przedstawiła również porządek posiedzenia i przysięgi oraz poinformowała, że do nowej Rady zostało wybranych 31 członków rady.
Po jednogłośnym odśpiewaniu hymnu Republiki Litewskiej z grającą na kanklach wokalistką ze Szkoły Sztuki w Pogirach, przewodnicząca Komisji Wyborczej M. Aliošina zaprosiła każdego członka Rady do złożenia przysięgi, z położeniem ręki na konstytucji Litwy i złożeniem podpisu pod przysięgą. Każdy członek Rady przysiągł szanować Konstytucję i przestrzegać uchwał Republiki Litewskiej, uczciwie sprawować wszystkie obowiązki członka Rady i powstrzymywać się od działań, naruszających prawa i interesy publiczne mieszkańców.
Przysięgę złożyli najwięcej (18) mandatów posiadający członkowie Rady (bez mera) wybrani z Aliansu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Koalicji Rosjan, 6 mandatów posiadający radni z Koalicji Prawicowej Centrum, 4 mandaty posiadający socjaldemokraci Litwy oraz 2 członkowie Rady z Partii Pracy.
Słowa przysięgi po raz 5. wypowiedziała również mer Maria Rekść, wybrana w wyborach. Mer nadano pełnomocnictwa i uroczyście przekazano regalia.
Po uroczystej inauguracji mer zwróciła się do uczestników pierwszego posiedzenia, gości i przedstawicieli Administracji Samorządu:
„Chcę życzyć sobie i Wam, aby słowa przysięgi towarzyszyły nam przez następne 4 lata. Zdajemy sobie sprawę, jak wielka jest odpowiedzialność, zobowiązanie przed wszystkimi mieszkańcami rejonu wileńskiego, którzy powierzyli nam dobrobyt rejonu. Myślę, że razem będziemy szukać najlepszych rozwiązań i, służąc ludziom naszego kraju, znajdziemy je,. Będziemy konsekwentnie kontynuować rozpoczęte prace, realizować nowe pomysły. Chciałabym, by w rejonie wileńskim było dobrze żyć nie tylko w ciągu najbliższych czterech lat, ale także w nadchodzących dziesięcioleciach. Dlatego życzę wszystkim każdego dnia pracować tak, abyśmy w przyszłości mogli cieszyć się razem ze wszystkimi mieszkańcami rejonu wileńskiego tym, co osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy. Tak nam dopomóż Bóg – powiedziała do wszystkich w swoim przemówieniu mer Samorządu Maria Rekść.
Uczestniczący w uroczystym posiedzeniu proboszcz parafii pw. św. Rafała Archanioła Mirosław Grabowski pobłogosławił nową Radę i życzył wytrwałości, wiary w dobroć i ludzi, sukcesów we wszystkich pracach. „Błogosławię Państwa na nową pracę. Dzisiaj większość z Was w przysiędze wypowiedziała się te słowa: Tak mi dopomóż Bóg! Naprawdę pomoc Boża jest potrzebna dla każdego z nas, ponieważ bez Boga jesteśmy bardzo słabi. Tak więc życzę czerpać wiele sił z wiary naszych przodków, czerpać je od Boga i oddać się pracy dla ludzi – przed rozpoczęciem wspólnej modlitwy powiedział ks. proboszcz Mirosław Grabowski.
Aby pogratulować nowo wybranym i zaprzysiężonym członkom Rady i życzyć im zgodnej pracy na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego, przybyli starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków Litwy – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i były członek Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i obecny poseł na Sejm Czesław Olszewski. Do gratulacji dołączyli się także Vilda Vaičiūnienė, przedstawicielka rządu na okręg wileński i wójtowie gmin rejonu wileńskiego. Nie zabrakło też szczerych powinszowań i życzeń z okazji zbliżającego się najpiękniejszego święta wiosennego – św. Wielkanocy.
Na początku drugiej części posiedzenia w tajnym głosowaniu zostali wybrani i mianowani zastępcy mera. Tajne głosowanie zadecydowało, że obowiązki zastępców mera nadal będą pełnili Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski. Podczas spotkania ogłoszono, że założono frakcję Akcji Wyborczej Polaków Litwy – Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz dwie frakcje opozycyjne: frakcję Prawicowej Koalicji Centrum i frakcję Partii Socjaldemokratycznej Litwy.