Więcej

  Sprawozdanie z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r.

  Czytaj również...

  Ostatnia część sprawozdania z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r., w której zapoznamy z bogatą kulturą Wileńszczyzny i osiągnięciami rejonu wileńskiego w dziedzinie sportu.

  Bogata kultura Wileńszczyzny
  Wielofunkcyjne centra kultury są promotorami kultury i tradycji Wileńszczyzny. W Samorządzie Rejonu Wileńskiego działają Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Niemenczynie (NWCK) i w Rudominie (RWCK). Centra kultury popularyzują kulturę etniczną, promują aktywność i żywotność amatorskich zespołów artystycznych, sztuki ludowej, opracowują programy artystyczne, rozwijają działalność oświatową, rozrywkową i organizują popularyzację sztuki profesjonalnej.
  Ostatnie cztery lata pracy kulturalnej odznaczają się osiągnięciami w pracy kolektywów artystycznych, sportu, muzeów i bibliotek. Te lata są pamiętne także dla pracowników kultury rejonu i zespołów artystycznych. Trzy amatorskie zespoły artystyczne (chór mieszany „Pagirių dainoriai”, zespół folklorystyczny „Verdenė” i zespół tańca ludowego „Perła” uczestniczyły w Jubileuszowym Święcie Pieśni z okazji 100. rocznicy odrodzenia Państwa Litewskiego).
  W 2018 r. w NWCK i jego oddziałach działały 23 amatorskie zespoły artystyczne i 4 studia – gitary, sztuki i ceramiki. W ciągu roku w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury i jego oddziałach zorganizowano 140 koncertów, 16 wycieczek po Litwie i 27 wyjazdów za granicę. Cieszy fakt, że NWCK rozszerza swoją działalność, w 2018 r. powstał jeszcze jeden zespół pieśni i tańca „Ojcowizna”.
  W 2018 r. w RWCK i jego oddziałach działa 47 kolektywów, do nich uczęszcza 728 członków. 18 z nich – to zespoły dzieci i młodzieży (284 członków).

  Ostatnie cztery lata pracy kulturalnej odznaczają się osiągnięciami w pracy kolektywów artystycznych, sportu, muzeów i bibliotek Fot. vrsa.lt

  Propagowanie aktywności fizycznej i jej dostępność dla wszystkich grup wiekowych
  Jednym z najważniejszych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększenie zainteresowania osób w różnym wieku wychowaniem fizycznym i sportem, dlatego co roku Samorząd poświęca coraz więcej uwagi dostępności usług aktywności fizycznej dla im większej liczby mieszkańców rejonu. Podstawowym celem Samorządu pozostaje propagowanie ruchu i sportu w różnych grupach wiekowych, zmiana postawy ludzi z niedużych terenów wiejskich w kierunku zdrowego i aktywnego stylu życia.
  Jednym z najważniejszych ośrodków sportowych jest Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego (SSRW), do której uczęszczanie jest bezpłatne, a oferowane przez nią dyscypliny zadziwiają swą różnorodnością. W szkole sportowej działają 22 drużyny sportowe, do których uczęszcza 330 młodych sportowców, którzy honorowo reprezentują swój rejon na zawodach krajowych i międzynarodowych. W 2018 r. sportowcy rejonu wzięli udział w 57 zawodach (69 razy zajęli 1. miejsce, 61 razy – 2. miejsce, i 55 razy – trzecie miejsce).
  Propagowanie zdrowego stylu życia odbywa się również poprzez organizację wychowania fizycznego i nieprofesjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Aby zainteresować mieszkańców aktywnością fizyczną, przy Wielofunkcyjnych Ośrodkach Kultury w Niemenczynie i Rudominie są tworzone etaty metodyków sportu. Rozwijając dostępność sportu dla mieszkańców, Samorząd Rejonu Wileńskiego w latach 2015-2018 dodatkowo wyposażył 7 obiektów sportowych, które w sezonie letnim są dostępne dla wszystkich mieszkańców chcących uprawiać sport.

  Podstawowym celem Samorządu pozostaje propagowanie sportu w różnych grupach wiekowych, zmiana postawy ludzi z niedużych terenów wiejskich w kierunku zdrowego i aktywnego stylu życia Fot. vrsa.lt
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  2018 r. po raz kolejny udowodnił, że zrealizowane prace Samorządu Rejonu Wileńskiego są doceniane nie tylko przez mieszkańców rejonu, ale rejon jest również wysoko ceniony przez ekspertów zewnętrznych. W indeksie opublikowanym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku rejon wileński wśród 54 małych Samorządów drugi rok z rzędu osiągnął rekordowo wysokie 6-8 miejsce.
  Więcej informacji na temat sprawozdania mera i Administracji Samorządu 2018 r. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...