Więcej

  Sprawozdanie z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r.

  Czytaj również...

  Ostatnia część sprawozdania z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r., w której zapoznamy z bogatą kulturą Wileńszczyzny i osiągnięciami rejonu wileńskiego w dziedzinie sportu.

  Bogata kultura Wileńszczyzny
  Wielofunkcyjne centra kultury są promotorami kultury i tradycji Wileńszczyzny. W Samorządzie Rejonu Wileńskiego działają Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Niemenczynie (NWCK) i w Rudominie (RWCK). Centra kultury popularyzują kulturę etniczną, promują aktywność i żywotność amatorskich zespołów artystycznych, sztuki ludowej, opracowują programy artystyczne, rozwijają działalność oświatową, rozrywkową i organizują popularyzację sztuki profesjonalnej.
  Ostatnie cztery lata pracy kulturalnej odznaczają się osiągnięciami w pracy kolektywów artystycznych, sportu, muzeów i bibliotek. Te lata są pamiętne także dla pracowników kultury rejonu i zespołów artystycznych. Trzy amatorskie zespoły artystyczne (chór mieszany „Pagirių dainoriai”, zespół folklorystyczny „Verdenė” i zespół tańca ludowego „Perła” uczestniczyły w Jubileuszowym Święcie Pieśni z okazji 100. rocznicy odrodzenia Państwa Litewskiego).
  W 2018 r. w NWCK i jego oddziałach działały 23 amatorskie zespoły artystyczne i 4 studia – gitary, sztuki i ceramiki. W ciągu roku w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury i jego oddziałach zorganizowano 140 koncertów, 16 wycieczek po Litwie i 27 wyjazdów za granicę. Cieszy fakt, że NWCK rozszerza swoją działalność, w 2018 r. powstał jeszcze jeden zespół pieśni i tańca „Ojcowizna”.
  W 2018 r. w RWCK i jego oddziałach działa 47 kolektywów, do nich uczęszcza 728 członków. 18 z nich – to zespoły dzieci i młodzieży (284 członków).

  Ostatnie cztery lata pracy kulturalnej odznaczają się osiągnięciami w pracy kolektywów artystycznych, sportu, muzeów i bibliotek Fot. vrsa.lt

  Propagowanie aktywności fizycznej i jej dostępność dla wszystkich grup wiekowych
  Jednym z najważniejszych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększenie zainteresowania osób w różnym wieku wychowaniem fizycznym i sportem, dlatego co roku Samorząd poświęca coraz więcej uwagi dostępności usług aktywności fizycznej dla im większej liczby mieszkańców rejonu. Podstawowym celem Samorządu pozostaje propagowanie ruchu i sportu w różnych grupach wiekowych, zmiana postawy ludzi z niedużych terenów wiejskich w kierunku zdrowego i aktywnego stylu życia.
  Jednym z najważniejszych ośrodków sportowych jest Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego (SSRW), do której uczęszczanie jest bezpłatne, a oferowane przez nią dyscypliny zadziwiają swą różnorodnością. W szkole sportowej działają 22 drużyny sportowe, do których uczęszcza 330 młodych sportowców, którzy honorowo reprezentują swój rejon na zawodach krajowych i międzynarodowych. W 2018 r. sportowcy rejonu wzięli udział w 57 zawodach (69 razy zajęli 1. miejsce, 61 razy – 2. miejsce, i 55 razy – trzecie miejsce).
  Propagowanie zdrowego stylu życia odbywa się również poprzez organizację wychowania fizycznego i nieprofesjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Aby zainteresować mieszkańców aktywnością fizyczną, przy Wielofunkcyjnych Ośrodkach Kultury w Niemenczynie i Rudominie są tworzone etaty metodyków sportu. Rozwijając dostępność sportu dla mieszkańców, Samorząd Rejonu Wileńskiego w latach 2015-2018 dodatkowo wyposażył 7 obiektów sportowych, które w sezonie letnim są dostępne dla wszystkich mieszkańców chcących uprawiać sport.

  Podstawowym celem Samorządu pozostaje propagowanie sportu w różnych grupach wiekowych, zmiana postawy ludzi z niedużych terenów wiejskich w kierunku zdrowego i aktywnego stylu życia Fot. vrsa.lt

  2018 r. po raz kolejny udowodnił, że zrealizowane prace Samorządu Rejonu Wileńskiego są doceniane nie tylko przez mieszkańców rejonu, ale rejon jest również wysoko ceniony przez ekspertów zewnętrznych. W indeksie opublikowanym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku rejon wileński wśród 54 małych Samorządów drugi rok z rzędu osiągnął rekordowo wysokie 6-8 miejsce.
  Więcej informacji na temat sprawozdania mera i Administracji Samorządu 2018 r. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...