Więcej

  Gimnazjum w Mickunach czeka modernizacja

  Czytaj również...

  W Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) zostanie zmodernizowana przestrzeń edukacyjna. Zmiany mają poprawić jakość oferowanych usług edukacyjnych, wyzwolić dodatkowe pokłady aktywności i kreatywności uczniów i nauczycieli oraz uatrakcyjnić warunki do nauki i pracy.

  W toku prac zostaną zmodernizowane znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia edukacyjne, które zostaną podzielone na trzy strefy: strefa A – wspólna strefa multifunkcyjna, strefa B – przestrzeń centrum rzemiosła i strefa C – przestrzeń dla uczniów klas początkowych.
  Obecnie prace modernizacyjne są prowadzone zgodnie z podpisaną w grudniu 2018 roku umową z wykonawcą. Trwa też zakup mebli i sprzętu. Projekt ma być zrealizowany do 2020 roku.
  Ogólna wartość projektu wynosi 447 tys. euro (350 tys. euro stanowią środki z funduszy unijnych, 31 tys. euro – środki z budżetu państwa, a pozostałe środki pochodzą z budżetu samorządu rejonu wileńskiego).
  Dodatkowo samorząd rejonu wileńskiego przeznaczy ponad 800 tys. euro na modernizację systemu inżynieryjnego i inne niezbędne prace.
  Rozwiązania infrastrukturalne oraz zakup nowych mebli i sprzętu będzie miał pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną. Modernizacja przestrzeni edukacyjnych oraz urządzenie nowoczesnych strech twórczych nie tylko wyzwoli dodatkowe pokłady kreatywności uczniów, ale też poprawi jakość oferowanych usług edukacyjnych, a odnowiona infrastruktura poprawi i uatrakcyjni warunki pracy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...