Gimnazjum w Mickunach czeka modernizacja

W Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) zostanie zmodernizowana przestrzeń edukacyjna. Zmiany mają poprawić jakość oferowanych usług edukacyjnych, wyzwolić dodatkowe pokłady aktywności i kreatywności uczniów i nauczycieli oraz uatrakcyjnić warunki do nauki i pracy.

W toku prac zostaną zmodernizowane znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia edukacyjne, które zostaną podzielone na trzy strefy: strefa A – wspólna strefa multifunkcyjna, strefa B – przestrzeń centrum rzemiosła i strefa C – przestrzeń dla uczniów klas początkowych.
Obecnie prace modernizacyjne są prowadzone zgodnie z podpisaną w grudniu 2018 roku umową z wykonawcą. Trwa też zakup mebli i sprzętu. Projekt ma być zrealizowany do 2020 roku.
Ogólna wartość projektu wynosi 447 tys. euro (350 tys. euro stanowią środki z funduszy unijnych, 31 tys. euro – środki z budżetu państwa, a pozostałe środki pochodzą z budżetu samorządu rejonu wileńskiego).
Dodatkowo samorząd rejonu wileńskiego przeznaczy ponad 800 tys. euro na modernizację systemu inżynieryjnego i inne niezbędne prace.
Rozwiązania infrastrukturalne oraz zakup nowych mebli i sprzętu będzie miał pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną. Modernizacja przestrzeni edukacyjnych oraz urządzenie nowoczesnych strech twórczych nie tylko wyzwoli dodatkowe pokłady kreatywności uczniów, ale też poprawi jakość oferowanych usług edukacyjnych, a odnowiona infrastruktura poprawi i uatrakcyjni warunki pracy.