Więcej

  Gimnazjum w Mickunach czeka modernizacja

  Czytaj również...

  W Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) zostanie zmodernizowana przestrzeń edukacyjna. Zmiany mają poprawić jakość oferowanych usług edukacyjnych, wyzwolić dodatkowe pokłady aktywności i kreatywności uczniów i nauczycieli oraz uatrakcyjnić warunki do nauki i pracy.

  W toku prac zostaną zmodernizowane znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia edukacyjne, które zostaną podzielone na trzy strefy: strefa A – wspólna strefa multifunkcyjna, strefa B – przestrzeń centrum rzemiosła i strefa C – przestrzeń dla uczniów klas początkowych.
  Obecnie prace modernizacyjne są prowadzone zgodnie z podpisaną w grudniu 2018 roku umową z wykonawcą. Trwa też zakup mebli i sprzętu. Projekt ma być zrealizowany do 2020 roku.
  Ogólna wartość projektu wynosi 447 tys. euro (350 tys. euro stanowią środki z funduszy unijnych, 31 tys. euro – środki z budżetu państwa, a pozostałe środki pochodzą z budżetu samorządu rejonu wileńskiego).
  Dodatkowo samorząd rejonu wileńskiego przeznaczy ponad 800 tys. euro na modernizację systemu inżynieryjnego i inne niezbędne prace.
  Rozwiązania infrastrukturalne oraz zakup nowych mebli i sprzętu będzie miał pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną. Modernizacja przestrzeni edukacyjnych oraz urządzenie nowoczesnych strech twórczych nie tylko wyzwoli dodatkowe pokłady kreatywności uczniów, ale też poprawi jakość oferowanych usług edukacyjnych, a odnowiona infrastruktura poprawi i uatrakcyjni warunki pracy.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...