Kompleksowa renowacja dzielnic pozwala tworzyć bardziej jakościowe środowisko mieszkalne

Migawki z konferencji Fot. archiwum

Rozpoczynając realizację programu modernizacji bloków, od samego początku mówiono o tym, iż należy odnawiać nie tylko pojedyncze bloki, lecz całe dzielnice. Uwzględniając już zrealizowane projekty, zalety renowacji uznają nie tylko mieszkańcy, lecz również samorządy, które aktywnie włączają się do realizacji projektów, a ponad połowa – 35 samorządów kraju, ma przygotowane programy zwiększania efektywności energetycznej dzielnic.

Minister środowiska Kęstutis Mažeika, który wziął udział w konferencji organizowanej przez Agencję Oszczędzania Energii Mieszkań pt. ,,Wkład samorządów w realizację programu zwiększania efektywności energetycznej” przekonuje, że projekty renowacji dzielnicowej pozwolą osiągnąć lepsze wyniki, niż odnawianie pojedynczych domów: „Zauważa się , że samorządy przyczyniają się do kompleksowej renowacji w różnorodny sposób – porządkują otoczenie, formują działki przy blokach i in.”

Pierwszeństwo blokom wielomieszkaniowym

Od 2017 r. pierwszeństwo w otrzymaniu państwowego wsparcia na renowację w programie modernizacji bloków wielomieszkaniowych mają bloki, które zostały wciągnięte do samorządowych projektów renowacji dzielnicowych. Ich celem jest odnowienie całej infrastruktury dzielnicowej: zielonych stref, placów, oświetlenia i itd.

Opierając się o dane z ostatnich dwóch zaproszeń odnośnie odnawiania bloków wielomieszkaniowych, zauważa się że wkład samorządów w zwiększenie efektywności energetycznej w przyszłości będzie wzrastać – około 80 proc. wszystkich projektów planuje się zrealizować przy pomocy samorządów. Należy zaznaczyć, że do programu efektywności energetycznej już wciągnięto 117 dzielnic.

Zdaniem dyrektora BETA Valiusa Serbenty, w 2016 roku w samorządach Szawl, Birsztan i Uciany zostały zrealizowane tzw. demonstracyjne programy zwiększania efektywności energetycznej dzielnic, podczas których nawiązano współpracę ze specjalistami z Niemiec, którzy posiadają większe doświadczenie w realizacji tych projektów.

Zaoszczędzić jedną piątą energii

Kierownik działu upubliczniania realizacji programu BETA Simona Ramanauskienė, podczas konferencji mówiła, że realizując programy zwiększania efektywności energetycznej dzielnic, musi być osiągnięty nie mniejszy niż 20 proc. wskaźnik oszczędności energii w dzielnicy. Według tego oblicza się, że po realizacji projektów renowacji dzielnicowej zaoszczędzi się około 300 tys. MWh energii cieplnej.

,,Przygotowując program projektu renowacji dzielnicowej, oblicza się ilość zużywanej w dzielnicy energii cieplnej i planowane oszczędności. Chociaż najbardziej efektywną w oszczędzaniu pozostaje renowacja bloków, jednak realizując program zwiększania efektywności energetycznej dzielnic, według wszystkich wymagań, należy wdrożyć nie mniej jak dwa środki zwiększające efektywność energetyczną. Oprócz modernizacji budynków publicznych i bloków mieszkalnych, można również odnowić sieci ciepłownicze i in. Nie należy zapominać również o środkach zwiększających jakość życia – budowie placów zabaw dla dzieci, dróżek rowerowych in.” – wymieniała S. Ramanauskienė.

Tryb realizacji prac pozostaje bez zmian

Chociaż renowacja dzielnicowa obejmuje grupę bloków, zasadniczy tryb realizacji renowacji i prac kontraktowych  pozostaje bez zmian – prace nadzoru technicznego i przygotowawcze dla każdego projektu uzyskuje się osobno, a proces renowacji nadzorują atestowani specjaliści techniczni  i in. Prace kontraktowe muszą być zrealizowane ściśle według projektu technicznego, a na cały proces kontraktowy działa ustawa o budownictwie oraz inne akta prawne, określające na czym polegają obowiązki i najważniejsze cele uczestników renowacji, przebieg prac przygotowawczych i ich kontrola.

Minister środowiska K. Mažeika podkreśla, że równie ważnym jest akcentowanie jakości prac renowacyjnych. Jego zdaniem, mieszkańcy aktywnie korzystają z przysługujących im praw i włączają się do procesu renowacji swojego bloku, obserwując by prace były wykonane jakościowo: ,,Mieszkańcom zależy na tym by był osiągnięty jak najlepszy wynik poprzez środki pomagające oszczędzać energię, a wynik wykonanych prac byłby nie tylko estetyczny, lecz również oszczędny.

Zam. 2079

 

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego