Odkładanie na emeryturę: 4 korzyści od państwa dla oszczędzających

Prywatne odkładanie na emeryturę jest samodzielną decyzją każdej osoby, ale nowy system drugiego filaru systemu emerytalnego cechuje się 4 konkretnymi korzyściami, jakie odnosi oszczędzający obywatel.

Przede wszystkim państwo na „rachunek emerytalny” osoby odkładającej 3 procent na emeryturę przelewa 196 euro rocznie. Poza tym, od tego roku o 1,55 punktów procentowych zmniejszono opodatkowanie każdego pracującego, są konsekwentnie zmniejszane odliczenia prywatnych funduszy emerytalnych, a odkładający więcej niż 3 procent będą mogli skorzystać z ulgi na podatek od dochodu mieszkańców o wysokości kwoty, która przekracza określoną granicę oszczędzania.
Drugi filar jest bardzo ważną częścią systemu emerytalnego, ponieważ zapewnia oszczędzającemu dodatek do emerytury wypłacanej przez „SoDrę”. Ten system został odnowiony w 2019 roku po to, by oszczędzanie stało się mocną „poduszką” na wypadek, gdyby się spełniły najczarniejsze prognozy Eurostatu, według których w 2050 roku na 5 ludzi w wieku produkcyjnym przypadałyby 3 osoby na emeryturze.

Pierwsza korzyść: 196 euro rocznie — na każdy „rachunek emerytalny”

Każdy obywatel, który przeznaczy 3 procent od swoich zarobków za pracę na składki emerytalne, otrzyma od państwa na swój „rachunek emerytalny” po 16,4 euro co miesiąc jako zachętę. W ciągu roku jest to kwota 196,8 euro przeznaczanych przez państwo, które się stają własnością takiej osoby.
Ta suma będzie się zmieniać co roku, zależnie od zmian średniego wynagrodzenia, ponieważ państwo każdemu odkładającemu 3 procent przeznacza 1,5 procenta od średniego wynagrodzenia w roku pozaprzeszłym. Oznacza to, że ze wzrostem średniego wynagrodzenia w kraju, wzrastać będzie i wartość zachęty państwa do oszczędzania.
Osoby, które odkładają po 1,8 procenta od wynagrodzenia, z budżetu państwowego również otrzymują wpłatę na zachętę, ale jest ona niższa i wynosi po 0,3 procenta średniego wynagrodzenia w roku pozaprzeszłym. Wsparcie państwa wzrasta razem z wpłatami oszczędzającego — gdy osiągają one 3 procent, państwo dopłaca 1,5 procenta.

Druga korzyść: 244 mln euro na składki emerytalne mieszkańców od państwa poprzez podatki

Ponieważ składki emerytalne są szczególnie ważnym elementem systemu emerytalnego, przy reformie systemu podatkowego postanowiono zmniejszyć obciążenie podatkowe pracujących o 1,55 punktów procentowych — o 1 punkt procentowy zmniejszono podatek od dochodu mieszkańców i o 0,55 punkta procentowego składki „SoDry”, żeby odkładanie na emeryturę nie było dla mieszkańców obciążeniem.
Według danych ministerstwa finansów, zmniejszona taryfa podatku od dochodu mieszkańców to kwota rzędu 145 mln euro, a mniejsze składki „SoDry” — 99 milionów euro.
To oznacza, że 244 mln euro zostaje w portfelach mieszkańców i stwarza im warunki zadbania o swoją starość.
Po podzieleniu to na 1,39 mln pracujących, można powiedzieć, że statystyczny mieszkaniec pracujący na Litwie, nie zmniejszając swoich zwykłych wydatków, zyskał dodatkowe 175 euro rocznie na odkładanie na emeryturę.

Trzecia korzyść: zmniejszone opłaty administrowania funduszy emerytalnych
Przy reformowaniu systemu składek emerytalnych postanowiono zmniejszyć odliczenia na rzecz funduszy emerytalnych, czyli mówiąc prościej — opłat administracyjnych.
Jeśli dotychczas odliczenia na rzecz zarządzania funduszami emerytalnymi mogły sięgać do 1 procenta od średniej wartości rocznej środków zgromadzonych w funduszu emerytalnym, to od 2019 r. opłaty administracyjne nie mogą przekraczać 0,8 procenta, od 2020 r. — więcej niż 0,65 procenta, a od 2021 r. — 0,5 procenta.
Kiedy łączna wartość roczna zarządzanego majątku funduszu emerytalnego firmy nim zarządzającej przekracza 2,5 miliarda euro, górna granica odliczeń jest zmniejszana do 0,4 procenta.
To oznacza, że dzięki zmniejszeniu kosztów administracyjnych, oszczędzanie na emerytury mieszkańców staje się tańsze.

Czwarta korzyść: realna zachęta, by oszczędzać więcej

Standardem składek emerytalnych jest odkładanie 3 procent od wynagrodzenia „na papierze”. Zaczynający płacenie składek lub wcześniej płacący tylko za pośrednictwem „SoDry”, mogą odkładać 1,8 procenta, ale ich składki w ciągu pięciu lat wzrosną do standardowych 3 procent. Jeśli mieszkaniec chce odłożyć więcej, niż przewiduje to standardowy wzór — musi powiadomić o tym firmę zarządzającą funduszem emerytalnym.
Osoby, które będą odkładali więcej, niż przewidziane 3 procenty, będą mogli korzystać z ulgi podatku od dochodu mieszkańców — o wysokość tych składek będą zmniejszane opodatkowane dochody, zatem po zadeklarowaniu dochodów, będzie można odzyskać część zapłaconego podatku od dochodu mieszkańców.
Do składek pracownika, odprowadzanych do funduszu emerytalnego, może dołożyć się także pracodawca.

 

(Zam. 2091)