Uhonorowano stuletnią mieszkankę rejonu wileńskiego

Raz jeszcze gratulujemy pięknego i honorowego jubileuszu. Foto. vrsa.lt

W poniedziałek, 17 czerwca, zastępca mera rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko wraz z zastępczynią kierownika Wydziału Opieki Społecznej pozdrowiły mieszkankę gminy Mejszagoła Annę Popową, która doczekała się honorowych 100. urodzin.
Przybyli goście nie szczędzili stulatce pięknych słów i życzeń. Z okazji pięknego święta serdeczne życzenia złożyła wicemer, która w swoim imieniu i w imieniu mer Marii Rekść, życząc jubilatce siły, dobrego zdrowia i jasnych dni, wręczyła list z podziękowaniem, prezent i wiązankę kwiatów. Aby złożyć życzenia stulatce, przybył również zastępca wójta gminy Mejszagoła Andrzej Adomaitis, życzył jubilatce być przykładem nie tylko dla swoich bliskich, ale także dla innych.

Anna Popowa urodziła się 15 czerwca 1919 r. na Ukrainie, w rodzinie rolników. Tam także ukończyła szkołę średnią i w Smoleńsku otrzymała dyplom Technikum Weterynarii. Po ukończeniu studiów przez 7 lat pracowała w miasteczku Talmenka w Kraju Ałtajskim, gdzie po wyjściu za mąż w 1941 roku urodziła córkę.
W grudniu 1946 r. przybyła na Litwę, do m. Kybartai. Tutaj A. Popowa mieszkała, pracowała i wychowywała jeszcze 2 synów. Ponieważ nie we wszystkich miastach Litwy były szkoły rosyjskie, rodzina musiała przenosić się do innych miast, gdzie dzieci mogłyby uczyć się w języku rosyjskim.

Kręte drogi życia zaprowadziły A. Popową do miasta Kapsukas (ob. Mariampol), gdzie przez 30 lat pracowała w Zakładzie Karnym. Kobieta wyróżniała się pracowitością – przez całe życie pracowała w różnych miejscach pracy i zgromadziła 46 lat stażu. Na emeryturę przeszła, mając 72 lata. Obecnie mieszka w rejonie wileńskim, w gminie Mejszagoła. Annę cieszy cała rzesza wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuków: Anna Popowa ma 3 wnuki i 1 wnuczkę, 4 prawnuków, 2 praprawnuczki oraz 1 praprawnuka.