„Konsul” – spotkanie z autorką książki o zasłużonym Polaku z Australii

Spotkanie z pisarką i publicystką Bogumiłą Żongołłowicz, zamieszkałą w Australii Fot. Marian Paluszkiewicz

W ramach całorocznego cyklu „Spotkania z polską książką” Instytut Polski w Wilnie wczoraj zaprosił na spotkanie z pisarką i publicystką Bogumiłą Żongołłowicz, zamieszkałą w Australii. Autorka przedstawiła swą nową książkę „Konsul”, ilustrowaną biografię Władysława Noskowskiego, zasłużonego działacza społecznego i dziennikarza początku XX wieku, konsula honorowego RP w Australii.


Bogumiła Żongołłowicz urodziła się w Słupsku w rodzinie repatriantów z Wileńszczyzny. Ukończyła studia filologiczne w Gdańsku i dziennikarskie w Warszawie. Do 1991 roku była aktywna w Polsce jako pisarka i dziennikarka. Następnie osiadła na stałe w Australii, gdzie jest bardzo aktywną działaczką społeczną i badaczką dziejów powojennej polskiej emigracji. Jest autorką kilkunastu książek o tematyce społecznej i historycznej oraz beletrystycznych, a także licznych artykułów prasowych, poświęconych głównie tematyce polonijnej. Na Wileńszczyźnie zajmuje się badaniem życia i dokonań ks. Bronisława Żongołłowicza, uczonego i działacza społecznego. Podczas tegorocznego festiwalu „Maj nad Wilią” przedstawiła o nim referat na konferencji z okazji 440. rocznicy powstania Uniwersytetu Wileńskiego.

Bohaterem książki „Konsul”, wydanej nakładem toruńskiej Oficyny Wydawniczej Kucharski w 2017 roku, jest zapomniana nieco postać Władysława Noskowskiego (1892-1969), warszawskiego dziennikarza i krytyka muzycznego, który w 1911 roku osiedlił się w Australii. Będąc cenionym znawcą życia muzycznego, a zwłaszcza opery, stał się popularnym recenzentem i publicystą muzycznym, a w 1933 roku został mianowany konsulem honorowym Rzeczypospolitej w Australii i Nowej Zelandii. Współpracował z wybitnymi polskimi działaczami, m. in. z Ignacym Janem Paderewskim, podejmował liczne inicjatywy społeczne na rzecz Polski i Polaków w Australii. Jego staraniem powstały, m. in. Polsko-Australijska Izba Handlowa, a po wybuchu II wojny światowej Polski Komitet Ratunkowy, pamiątkowa tablica na 100-lecie odkrycia przez Pawła Edmunda Strzeleckiego Góry Kościuszki.

Książka Bogumiły Żongołłowicz nie jest suchą i sformalizowaną biografią Władysława Noskowskiego, lecz barwną opowieścią o jego życiu i dokonaniach, bardzo bogato ilustrowaną fotografiami i dokumentami pieczołowicie zebranymi przez autorkę w licznych archiwach. Wśród nich szczególny walor stanowią unikalne fotografie dawnych gwiazd opery, z którymi bohater książki stykał się podczas swej pracy dziennikarskiej i publicystycznej. Piękna szata graficzna książki autorstwa Wandy Sawczuk-Bluszcz i Nigela Blanche wzbogacają wciągającą i urozmaiconą narrację Bogumiły Żongołłowicz.

Instytut Polski w Wilnie