Odbyło się spotkanie przedstawicieli Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i Państwowej Inspekcji Podatkowej okręgu wileńskiego

Wśród różnych ważnych tematów, poruszonych podczas spotkania, postanowiono również w przyszłości uzgodnić i podpisać umowę o współpracy. Foto vrsa.lt

2 lipca Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Podatkowej okręgu wileńskiego (dalej „PIPOW”).
Podczas spotkania sporo mówiono o innowacjach w rozdziale podatku dochodowego od osób fizycznych, dzielono się propozycjami, jak samorządy mogłyby zebrać jeszcze więcej tych podatków i tym samym uzupełnić swój budżet. Przypomniano i przedyskutowano także problem zbierania budżetu, związanego z przyjazdem do pracy pracowników zagranicznych – wśród cudzoziemców zauważa się znacznie większą liczbę pracowników nielegalnych, a pracujący, dopóki nie jest to konieczne, legalnie nie deklarują swojego miejsca zamieszkania w innym państwie, toteż w takiej sytuacji cierpi budżet samorządu, w którym mieszka obywatel.
Omówiono również inne ważne i istotne kwestie, takie, jak stymulowanie świadomości społecznej, wspólne inicjatywy i rozpowszechnianie informacji o szarej strefie. Spotkanie przyniosło obustronnie korzystne rozwiązanie – postanowiono uzgodnić i podpisać umowę o współpracy, która w przyszłości zobowiąże do wymiany istotnych informacji, współpracy w inicjatywach podatkowych społeczeństwa i zapobieganiu szarej strefie. Oczekuje się, że takie informacje, jak listy nieruchomości, wykazy dłużników podatku gruntowego, pomogą zapewnić lepsze zbieranie podatków, a tym samym zwiększą zbieranie budżetu Samorządu, a dla Inspekcji Podatkowej pomogą poprawić ogólne wskaźniki zbieranych podatków.
Według informacji PIPOW