Więcej

  Odbyło się spotkanie przedstawicieli Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i Państwowej Inspekcji Podatkowej okręgu wileńskiego

  Czytaj również...

  Wśród różnych ważnych tematów, poruszonych podczas spotkania, postanowiono również w przyszłości uzgodnić i podpisać umowę o współpracy. Foto vrsa.lt

  2 lipca Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Podatkowej okręgu wileńskiego (dalej „PIPOW”).
  Podczas spotkania sporo mówiono o innowacjach w rozdziale podatku dochodowego od osób fizycznych, dzielono się propozycjami, jak samorządy mogłyby zebrać jeszcze więcej tych podatków i tym samym uzupełnić swój budżet. Przypomniano i przedyskutowano także problem zbierania budżetu, związanego z przyjazdem do pracy pracowników zagranicznych – wśród cudzoziemców zauważa się znacznie większą liczbę pracowników nielegalnych, a pracujący, dopóki nie jest to konieczne, legalnie nie deklarują swojego miejsca zamieszkania w innym państwie, toteż w takiej sytuacji cierpi budżet samorządu, w którym mieszka obywatel.
  Omówiono również inne ważne i istotne kwestie, takie, jak stymulowanie świadomości społecznej, wspólne inicjatywy i rozpowszechnianie informacji o szarej strefie. Spotkanie przyniosło obustronnie korzystne rozwiązanie – postanowiono uzgodnić i podpisać umowę o współpracy, która w przyszłości zobowiąże do wymiany istotnych informacji, współpracy w inicjatywach podatkowych społeczeństwa i zapobieganiu szarej strefie. Oczekuje się, że takie informacje, jak listy nieruchomości, wykazy dłużników podatku gruntowego, pomogą zapewnić lepsze zbieranie podatków, a tym samym zwiększą zbieranie budżetu Samorządu, a dla Inspekcji Podatkowej pomogą poprawić ogólne wskaźniki zbieranych podatków.
  Według informacji PIPOW

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...