Wyniki państwowych egzaminów dojrzałości nie przestają cieszyć – w tym roku zwiększono rekordową liczba „setek”

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników egzaminu dojrzałości w 2019 r. stało się wiadomo, że absolwenci szkół rejonu wileńskiego cieszą doskonałymi wynikami egzaminów i rekordową liczbą „setek”. W tym roku grono „setkowiczów” uzupełnili trzej kolejni abiturienci, a najwyższymi stopniami oceniono wiedzę 55 absolwentów rejonu wileńskiego.

W tym roku egzaminy maturalne zdawało 482 uczniów klas dwunastych szkół rejonu wileńskiego. Abiturienci wybierali głównie państwowe egzaminy dojrzałości z języka litewskiego i literatury, języków obcych (angielskiego i rosyjskiego), matematyki, biologii, informatyki i historii.
Jak co roku, najpopularniejszym językiem obcym wśród absolwentów pozostaje język angielski. Z 272 absolwentów, którzy wybrali ten egzamin, 97,06% wszystkich składających zdało egzamin. Chociaż najwyższe stopnie uzyskało 2 uczniów, znajomość języka angielskiego uczniów rejonu naprawdę cieszy – chociaż nie maksymalnymi, ale wysokimi (86-99) punktami oceniono 42 uczniów. Abiturienci również aktywnie wybierali egzamin z języka obcego (rosyjskiego). Ten egzamin zdało wszystkich 235 absolwentów, a aż 45 abiturientom udało się otrzymać „setki”.

Egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury na poziomie państwowym wybrało 271 uczniów. 83,03% zdających zdało egzamin. W tym roku egzamin dojrzałości z matematyki, jako jeden z obowiązkowych dla chcących nieodpłatnie studiować na Litwie, wybrało 246 dwunastoklasistów z rejonu wileńskiego. W tym roku znajomość matematyki u 80,49 proc. dwunastaków została oceniona pozytywnie, a uczennicy gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie udało się uzyskać najwyższy wynik. 6 uczniów ze wszystkich zdających otrzymało 86-99 punktów.

W tym roku cieszą też wyniki egzaminów dojrzałości z innych przedmiotów. Ci, którzy wybrali egzamin dojrzałości z historii, geografii i informatyki, otrzymali pozytywne oceny, żaden z nich nie był rozczarowany, że nie zdał egzaminu. Spośród 70 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości z biologii, 97,14% zdało, a „setkę” otrzymała wychowanka gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie. W tym roku również wzrosła liczba uczniów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z chemii (17), z których 94,14% zdało z pozytywnym wynikiem. 29 absolwentów zdawało egzamin dojrzałości z fizyki, z czego 93,1% wszystkich zdających zdało.

W tym roku „setkowiczów” przygotowały następujące szkoły Samorządu Rejonu Wileńskiego:

Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie – 7;
Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie – 6;
Gimnazjum w Pogirach – 5;
Gimnazjum „Ryto” w Rudominie – 5;
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach – 3;
Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu – 3;
Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu – 3;
Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach – 2;
Gimnazjum im. Józefa Obrembskiego w Mejszagole – 2;
Gimnazjum w Mickunach – 2;
Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – 2;
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 2;
Gimnazjum w Rukojniach – 2;
Gimnazjum w Awiżeniach – 1;
Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze – 1;
Gimnazjum „Aušros“ w Kowalczukach – 1;
Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach – 1;
Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach – 1
Cieszymy się, że z roku na rok rośnie liczba „setkowiczów” w rejonie wileńskim. W tym roku liczba abiturientów, który otrzymali setki, w rejonie wileńskim osiągnęła rekord w ciągu ostatnich trzech lat: w zaprzeszłym roku 29 abiturientów ukończyło szkoły z setkami, w ubiegłym roku – 52 abiturientów i w tym roku – 55 abiturientów.
W tym roku, jak i corocznie, uczniowie rejonu zasługujący na szacunek i wdzięczność – najzdolniejsi abiturienci rejonu, najlepsi zwycięzcy republikańskich, międzynarodowych olimpiad i konkursów, uczniowie szkół artystycznych i sportowych – zostaną nagrodzeni dyplomami mer Samorządu Rejonu Wileńskiego podczas ceremonii „Najlepszy uczeń 2019”. Ceremonia odbędzie się 21 sierpnia o godz. 11-ej w Dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktines 50, Wilno).
Mamy nadzieję, że każdego roku liczba „setkowiczów” w rejonie wileńskim będzie coraz większa i życzymy wszystkim abiturientom na drodze życiowej wytrzymałości, pewności siebie i osiągnięcia jak najwięcej rekordów!

Fot. Marian Paluszkiewicz