Zwycięzcy dbają o bezpieczeństwo

Na terenie rafinerii w Możejkach wymaga się przestrzegania szczególnych warunków bezpieczeństwa pracy

W rankingach pracodawców Orlen Lietuva zajmuje zawsze wysokie pozycje – przede wszystkim ze względu na wynagrodzenia, wysokie i płacone stabilnie, ale także przez czynniki społeczne, jak wysoka dbałość o bezpieczeństwo pracy.

Dla osiągnięcia sukcesu w przemyśle kluczowe jest bezpieczeństwo pracy – podkreślał dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki podczas wręczania nagród za dbałość o bezpieczeństwo pracy podczas półrocznego podsumowania wyników programu „Bezpieczeństwo przede wszystkim” (lit. „Sauga svarbiausia”), wdrażanego w zakładzie w Możejkach. A miarą sukcesu jest również to, że działania te przynoszą wymierne efekty. 24 lipca, gdy wręczano nagrody, odnotowano prawdziwy rekord – 450 dni bez wypadku przy pracy w firmie.

Dyrektor generalny Orlen Lietuva 24 lipca wręczył nagrody za dbałość o bezpieczeństwo pracy podczas podsumowania programu „Bezpieczeństwo przede wszystkim”

Rafineria w Możejkach jest zakładem o znaczeniu strategicznym dla gospodarki Litwy. Tutaj dostarczany jest surowiec rurociągiem i koleją, zaś przetwórstwo ropy odbywa się przy wysokich temperaturach i ciśnieniach. Najwyższa instalacja na terenie zakładu jest o zaledwie 20 metrów niższa od wieży Eiffla w Paryżu, a ogromne przedsiębiorstwo zasila działająca obok elektrownia cieplna. To wszystko powoduje, że wymaga się przestrzegania szczególnych warunków bezpieczeństwa pracy: prawie wszędzie na terenie rafinerii trzeba nosić kask ochronny, ochronę wzroku i słuchu, są też miejsca, gdzie wymagany jest strój ze specjalnego materiału, który nie generuje pola elektrostatycznego. Niektóre z urządzeń ważą ponad 500 ton i były największymi ładunkami, jakie kiedykolwiek wieziono po litewskich drogach.

Nad bezpieczeństwem pożarowym rafinerii czuwa specjalna jednostka straży pożarnej, wyposażona w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt i regularnie ćwicząca najbardziej ekstremalne scenariusze, jakie mogą się wydarzyć.

W ramach programu „Sauga svarbiausia” podczas półrocznych podsumowań nagradzani są pracownicy wyróżniający się w zakresie zachowania BHP

Nic dziwnego zatem, że mając tak potężny zakład, Orlen Lietuva nie tylko wzorowo dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, ale także ich samych do tego zachęca. W ramach programu „Bezpieczeństwo jest najważniejsze” podejmowane są działania, które wykraczają poza prawne wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to działania zarówno informacyjne (materiały na temat bezpiecznego przebywania na terenie zakładu, instruktaże, plakaty i oznakowanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych itd.), jak i motywujące pracowników do czynnego udziału w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy.
W ramach programu „Sauga svarbiausia” podczas półrocznych podsumowań pracownicy są nagradzani w następujących kategoriach:

● najbezpieczniejszy dział i najlepszy gospodarz,
● pracownik najaktywniej informujący o zagrożeniach w miejscu pracy,
● pracownik, który usunął najwięcej zagrożeń w miejscu pracy,
● zmiana ochrony, która odnotowała najwięcej naruszeń bezpieczeństwa.

Specjalna jednostka straży pożarnej na terenie rafinerii regularnie ćwiczy najbardziej ekstremalne scenariusze

Najbezpieczniejszy dział jest wybierany na podstawie kilku kryteriów (liczba wypadków i dni pracy utraconych na skutek wypadków, liczba naruszeń, liczba pracowników, którzy na czas nie zdali testów i nie sprawdzili stanu zdrowia itd.), pozwalających ustalić wskaźnik kultury bezpieczeństwa pracy danego działu. Nagradzana jest także aktywność w wykrywaniu, wskazywaniu i usuwaniu potencjalnych zagrożeń.
Doświadczenie pokazuje, że taka polityka się sprawdza: w ciągu 450 dni nie odnotowano ani jednego wypadku w pracy rafinerii z udziałem pracowników lub podwykonawców, zaś wszyscy pracownicy testy BHP oraz badania zdrowotne przechodzą w odpowiednim terminie.

Fot. Marian Paluszkiewicz


Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 30(146); 03-09/08/2019