Więcej

  Podczas spotkania w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego omówiono aktualne zagadnienia związane z edukacją 

  Czytaj również...

  Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie, podczas którego mer Samorządu Maria Rekść wraz z przedstawicielami Administracji i Wydziału Oświaty omówili przygotowanie instytucji oświatowych do nowego roku szkolnego.

  Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na omówienie dostępności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w celu zmniejszenia liczby dzieci, które nie trafiły do przedszkoli. Pocieszono się, że dzięki przenoszeniu grup przedszkolnych z przedszkoli do szkół / gimnazjów już od tego roku szkolnego pojawi się więcej miejsc dla przedszkolaków. Zgodnie z tą zasadą, t. j. dzięki przeniesieniu grup przedszkolnych z przedszkola w Bezdanach do gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach, ze szkoły-przedszkola w Mariampolu do Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu we wspomnianych placówkach edukacyjnych powstaną trzy nowe grupy przedszkolne: dwie litewskie i jedna polska, a w przedszkolach znajdzie się miejsce dla dwóch grup przedszkolnych. Od tego roku szkolnego planowane jest również utworzenie przedszkolnej grupy edukacyjnej w języku polskim w Oddziale Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
  W celu poprawy warunków edukacji uczniów Szkoły Podstawowej w Bujwidziszkach umówiono się z Ministerstwem Edukacji i Sportu Republiki Litewskiej w sprawie przekazania części pomieszczeń Kolegium Wileńskiego. Obecnie są porządkowane niezbędne dokumenty. Oczekuje się, że będą zrealizowane zobowiązania i z dniem 1 września w tych pomieszczeniach rozlokują się uczniowie edukacji przedszkolnej i klas początkowych Szkoły Początkowej w Bujwidziszkach.

  Dla maluchów więcej grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, a dla starszych – oferta różnorodnych zajęć 
  Omawiając oświatę i kształcenie jako priorytetową dziedzinę działalności rejonu wileńskiego, mówiono o wysokiej jakości pozalekcyjnej zajętości uczniów jako o integralnej części rozwoju osobowości dzieci. Realizując programy nieformalnej edukacji dzieci w rejonie wileńskim stworzono wszystkim uczniom, zwłaszcza tym o niesprzyjających warunkach społecznych i ekonomicznych w domu lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwość wyboru w pobliżu domu różnych kierunków nieformalnych programów edukacji, które odpowiadają ich potrzebom.
  Cieszy fakt, że z każdym rokiem rośnie liczba i różnorodność programów oferowanych przez oferentów nieformalnego kształcenia dzieci. Szacuje się, że w tym roku szkolnym uczniowie rejonu wileńskiego będą mieli możliwość wyboru spośród blisko 100 nieformalnych programów dla dzieci (sport, muzyka, taniec, technika, sztuka, języki, obywatelstwo, technologie informacyjne itp.) Pozwolą one dzieciom nie tylko odkrywać i rozwijać swoje talenty, ale także zdobywać lub doskonalić kompetencje osobiste, społeczne, komunikacyjne i kreatywne. Szacuje się, że około 3 tys. uczniów rejonu wileńskiego w wieku 7-18 lat skorzysta z różnorodności oferowanych programów.
  Pozalekcyjna zajętość dzieci jest organizowana nie tyle przez organizatorów nieformalnej edukacji dzieci, ale także przez specjalistów pomocy uczniom i nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni od ubiegłego roku szkolnego w celu zapewnienia bezpiecznej i ukierunkowanej opieki pozaszkolnej. W tym celu w 2018 r. na wniosek mera Samorządu Rejonu Wileńskiego decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego dla rejonowych instytucji edukacyjnych przydzielono 14,75 etatów, które i w tym roku będą finansowane przez Samorząd w celu, aby rodzicom były stworzone korzystne warunki do pogodzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi.

  Każdego roku tworzy się nowoczesne, bezpieczne i przyjemne środowisko do nauki
  Podczas spotkania mer Samorządu Rejonu Wileńskiego podkreśliła także jeden z najważniejszych celów i zadań Samorządu Rejonu Wileńskiego – zapewnienie wychowankom rejonu nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Wspólnie z uczestnikami spotkania zostały omówione prace renowacji i modernizacji budynków instytucji edukacyjnych, z których wkrótce będą korzystać nie tylko uczniowie rejonu, przedszkolacy i wychowankowie instytucji edukacji wczesnoszkolnej, ale także ich nauczyciele i wychowawcy.
  Mer zauważyła, że w tym roku szkolnym trwa wiele bieżących prac remontowych, a także odbywają się gruntowne remonty i budowy dobudówek instytucji edukacyjnych, aby po letnich wakacjach dzieci mogły wrócić do odnowionych i pięknych pomieszczeń.
  W tym roku szkolnym uczniów powitają odnowione budynki Gimnazjum w Zujunach i Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Również w Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach do 1 września zostanie odnowiona stołówka i wymieniony system grzewczy.
  Prace modernizacyjne wnętrz trwają w gimnazjach w Mickunach, Rukojniach i w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Jest remontowane Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i Szkoła Podstawowa „Saulėtekio“ w Bezdanach.
  Do nowych i odnowionych budynków maluchów placówek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zaproszą oddział edukacji przedszkolnej Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach i szkoły-przedszkola w Kabiszkach. Trwa również modernizacja budynków i budowa nowych dobudówek szkoły-przedszkola w Mariampolu oraz filii nauczania początkowego w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
  W okresie letnim oprócz poważnych prac remontowych w innych instytucjach edukacyjnych trwają również remonty wnętrz, ustawia się ogrodzenia, place zabaw dla dzieci i inne prace o łącznej wartości 214 tys. euro. Prace te są finansowane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Podsumowując wszystkie trwające remonty, podczas spotkania mer wezwała wszystkich do cierpliwości, ponieważ remonty czasami się opóźniają, ale gdy naprawy zostaną zakończone, wyniki z pewnością będą satysfakcjonujące.
  Mer zauważyła, że podobnie jak w wielu innych przypadkach, istnieją nieprzewidziane wyzwania i powody realizacji nie na czas: długie uzgadnianie dokumentacji projektowej z zainteresowanymi stronami, złożoność procedur przetargowych i zwiększone koszty prac budowlanych, nieodpowiedzialność wykonawców.

  ????????????????????????????????????

  Dla dowożenia uczniów – jeszcze więcej autobusów szkolnych
  Do zapewnienia wysokiej jakości edukacji jest niezbędne właściwe, dobrze zorganizowane dowożenie uczniów, które pozwala uczniom bezpiecznie podróżować nie tylko do i ze szkoły, ale także na różne uroczystości, olimpiady, konkursy i wycieczki.
  W 2018 r. na dowóz uczniów szkoły Samorządu Rejonu Wileńskiego miały 44 autobusy szkolne, w tym 17 żółtych i 27 innych autobusów szkolnych, z czego 19 zakupiono ze środków Samorządu. Jest przyjemnie, że w r. szk. 2018-2019 już 97 proc. gimnazjów i szkół podstawowych rejonu już miało autobusy szkolne. Od 1 września b.r. Gimnazjum im. WKL Algirdasa w Mejszagole i Gimnazjum w Awiżeniach od Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu otrzymają 2 kolejne żółte autobusy szkolne. Ogółem szkoły rejonu będą miały 46 autobusów szkolnych.
  Podczas spotkania omówione zostały także inne sposoby dowożenia do szkoły uczniów rejonu wileńskiego, do rekompensaty, za które przyczynia się Samorząd.

  Zwrot kosztów podróży jest rozwiązaniem problemu braku nauczycieli
  Pod koniec spotkania omówiono także wyzwania związane z edukacją. W nadchodzącym roku szkolnym w instytucjach edukacyjnych rejonu wileńskiego będzie brakować specjalistów w zakresie edukacji początkowej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, języka angielskiego i innych przedmiotów. W obliczu tego problemu jeszcze w r. 2018 postanowieniem rady podjęto decyzję o zwrocie kosztów podróży nauczycieli i specjalistów pomocy uczniom placówek oświatowych rejonu wileńskiego, przyciągając w ten sposób nauczycieli z innych miejsc do pracy w rejonie wileńskim.

  Foto vrsa.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...