OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA

Zaproszenie na II sesję bezpłatnych warsztatów językowo-dziennikarskich.
Organizacja VšĮ Vilnijos žodis i Fundacja Pomysłodalnia zapraszają wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych do udziału w drugiej sesji bezpłatnych warsztatów.

Zajęcia odbędą się w dniach 6-8 września w Domu Kultury Polskiej (Światowy Zjazd Wilniuków) oraz Szkole Podstawowej na Lipówce.
Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą jak najlepiej wypowiadać się w języku polskim w mowie i w piśmie, zamierzają poprawić swój warsztat i aparat krytyczny. Adresatami są w szczególności: uczniowie klas gimnazjalnych, studenci, nauczyciele, dziennikarze.

Celem projektu jest: podniesienie umiejętności operowania współczesnym językiem polskim, kultury komunikacji językowej, umiejętności związanych z warsztatem dziennikarskim i osób wypowiadających się publicznie (m.in. sztuka wywiadu, mediacje), umiejętności w redagowaniu pism urzędowych, umiejętności pisania krytycznego w celu jak najlepszej oprawy merytorycznej wydarzeń kulturalnych na Wileńszczyźnie.
Zajęcia będą prowadzone w małych grupach metodami aktywizującymi (odwołującymi się do doświadczenia uczestników, poprzez dyskusję, gry, case study). Autorami koncepcji programowej i prowadzącymi są redaktorzy z Polski na co dzień współpracujący z polskimi mediami na Litwie (Magdalena Olszewska i Piotr Wyszomirski) oraz redaktorzy „Kuriera Wileńskiego”.

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 3 września włącznie, drogą mailową na adres: pomyslodalnia@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko
wiek i zawód (w przypadku uczniów i studentów – szkołę lub kierunek studiów)
kontakt telefoniczny
Po ukończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP.
Druga sesja zjazdowa:
Termin: 6-8.09.2019 r.
(pt. godz. 16.00–19.00 /Dom Kultury Polskiej/, sob. godz. 10.00-17.30 /SPnL/, nd. godz. 9.00-13.30 /SPnL/)

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w konkretnych modułach zajęć!
Szczegółowy program zajęć na stronie: pomyslodalnia.pl, wydarzeniu na FB (Szkolenia: OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany planu szkolenia w zależności od konkretnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników.

Miejsca: Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76), Szkoła Podstawowa na Lipówce (Liepkalnio g. 18)
Zgłoszenia: pomyslodalnia@gmail.com
Kontakt: pomyslodalnia@gmail.com, szkolenia@kurierwilenski.lt
Zapewnimy drobny i ciepły poczęstunek.

Organizatorzy