Nowy Sad — Europejska Stolica Kultury, potrafiąca odrodzić kulturę i czyni z niej styl życia

Nowy Sad jest miastem na północy Serbii, leżącym na brzegach rzeki Dunaj. Duża część stojącej na nadrzecznej skarpie Twierdzy Petrovaradin pochodzi z XVII i XVIII wieków, z charakterystyczną wieżą zegarową i labiryntem tuneli.

43 892 m2 dla kultury

Nowy Sad
Fot. Aleksandar Milutinović

Zmiany, jakie zachodzą w kulturalnym ekosystemie Nowego Sadu, są już dostrzegalne, chociaż wciąż pozostaje osiemnaście miesięcy do roku 2021, kiedy miasto to będzie nosiło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Miano to służy również jako katalizator dla uruchomienia narracji programu “Dla nowych mostów”, zatem można mieć pewność, że projekt Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) zostawi dla przyszłości Nowego Sadu solidne podwaliny do poprawy kulturalnego wizerunku miasta: nowe programy, nowe procesy, zaangażowani ludzie (obywatele, instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje, artyści) — a przede wszystkim nowe miejsca dla kultury.

Cztery nowe filary (z ośmiu planowanych) zostały dotychczas uruchomione poprzez projekt ESK. Stanowią one podstawę programową projektu „Nowy Sad — Europejska Stolica Kultury 2021”, w ramach którego dotychczas zorganizowano ponad 500 wydarzeń. Platforma „Twierdza dla Pokoju” w czerwcu wiązała się z prawdziwie wyjątkowymi treściami artystycznymi: wystawami Andy’ego Warhola, Henri’ego de Toulouse-Lautrec, a także powstaniem nowego obiektu turystycznego — pomnika, stworzonego przez znaną artystkę Yoko Ono. I tak jak czerwiec poświęcony był rozważaniom na temat pokoju, tak maj poświęcono młodym ludziom z całej Europy w ramach filaru programowego “Przyszłość Europy”.

Na przestrzeni roku, stolica Wojwodiny — Nowy Sad — poprzez różne projekty i programy gromadzi artystów z całego regionu. Między wigiliami 2019 Nowego Roku według dwóch różnych kalendarzy — gregoriańskiego i juliańskiego — przyszłość ESK ukazała się w całej okazałości poprzez ponad 50 wydarzeń, gromadzących ponad 300 wykonawców z Serbii, Chorwacji, Węgier, Czarnogóry, Polaski, Niemiec, Rumunii, Włoch, Rosji, USA, Chin i Francji, wśród których znajdował się skrzypek Orkiestry Filharmonii Londyńskiej pan Roman Simović, zespół Roby Lakatos z Węgier, znany duet DJ-ów Filatov i Karas z Rosji, a także wielu artystów bałkańskich.

Kolejny dowód, że Nowy Sad jest na dobrej drodze do stania się szczególną Europejską Stolicą Kultury, dostarczają niezależni eksperci z instytucji europejskich — Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europy oraz Komitetu Regionów. Po drugim raporcie monitoringu, wysłanym przez ESK w maju tego roku, ocena ekspertów jest przeważająco pozytywna: „Postępy uczynione od czasu pierwszej wizyty monitorującej są obiecujące” — to jeden z komentarzy, otrzymanych przez projekt „Nowy Sad 2021” w raporcie panelu monitorującego ESK.

Nowe miejsca w Nowym Sadzie

W ubiegłym roku, Nowy Sad zyskał także nowe miejsca dla kultury. Stara farbiarnia jedwabiu została odnowiona i przekształcona w Stację Kultury „Svilara”, która kontynuuje pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez swoje programy.

W ubiegłym wrześniu, przestrzeń dawnych strzelnic przeistoczyła się w Stację Kultury „Egység”. Dążąc do decentralizacji treści kulturalnych, a także celem włączenie obywateli ze wspólnot lokalnych, planuje się powstanie trzech kolejnych Stacji Kultury w częściach miasta bardziej oddalonych od centrum.

Kolejnym świetnym kierunkiem jest powstające jeszcze Polis Kreatywności, które jest budowane w miejscu kompleksu przemysłowego „Petar Drapšin” — tak zwany Kwartał „Kineska”, który będzie mieścił przemysł twórczy i kulturalny.

Kultura rozwija się także dzięki projektowi ESK, więc kultura na kołach przyjedzie również do wszystkich części miasta dzięki Mobilnej Stacji Kultury „Karawana”.

Stacja Kultury „Karawana”

Ruchoma Stacja Kultury „Karawana” Fot. novisad2021.rs
Ruchoma Stacja Kultury „Karawana” Fot. novisad2021.rs

Kalejdoskop Kultury — akcent pomiędzy miejskimi wydarzeniami
Cały Nowy Sad staje się sceną w sierpniu i wrześniu, podczas Kalejdoskopu Kultury. Niejako kontynuując ubiegłoroczny trend, tegoroczna edycja Kalejdoskopu zgromadzi ponad 1000 artystów, którzy wyrażą kulturę jedności w autentyczny sposób poprzez jeden z ponad 400 programów artystycznych i pokażą, że Nowy Sad potrafi odrodzić kulturę i uczynić z niej sposób życia dzięki różnym formom wyrazu artystycznego.
A wszystko to — by osiągnąć zamierzenia wizji „Nowy Sad 2021 — Europejska Stolica Kultury”, której hasłem jest: „Początek nowego. Teraz!”.

Wiecej informacji pod adresem www.novisad2021.rs