Kolejna ulga dla rolników rejonu wileńskiego: zmniejszono podatek rolny w r. 2019

Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, zachęca i wspiera rolnictwo, dąży do zachowania najlepszych tradycji rolniczych i zrównoważonego rozwoju działalności rolniczej Foto. vrsa.lt

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, w celu zmniejszenia strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez zjawiska meteorologiczne w tym roku, na swym posiedzeniu 30 sierpnia, podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego rolnikom rejonu wileńskiego przez obniżenie podatku od gruntów.

Od kwietniowej suszy rosnące temperatury przy dominującym silnym wietrze miały nieodwracalny wpływ na uprawy rolnicze w rejonie. Wyschły łąki, nie wykiełkowały uprawy wiosenne. Niekorzystne warunki meteorologiczne spowodowały utratę części dochodów rolników.
W celu złagodzenia strat poniesionych przez rolników rejonu wileńskiego, Rada zaaprobowała zmniejszenie podatku od gruntów w wysokości 50 proc. dla mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy w r. 2019 zadeklarowali zasiewy na własnych działkach rolnych (kod przeznaczenia rolnego gruntu 610, z wyjątkiem gruntów ogrodów amatorskich i opuszczonych gruntów) znajdujących się w rejonie wileńskim.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, zachęca i wspiera rolnictwo, dąży do zachowania najlepszych tradycji rolniczych i zrównoważonego rozwoju działalności rolniczej. To nie jest pierwsza pozytywna decyzja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i wyciągnięcie pomocnej dłoni rolnikom rejonu. Z powodu suszy w 2018 r. i nadmiernych opadów w 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego oceniła również straty poniesione przez rolników i przyznała ulgi rolnikom rejonu wileńskiego.