Zmiany klimatyczne – zagrożenia dla Litwy

Zpowodu zmian klimatycznych ucierpi nie tylko ekosystem oraz rolnictwo, ale również sektor budowlany i infrastruktura. Fot. Marian Paluszkiewicz

Litewscy naukowcy ostrzegają, że zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na sytuację wewnątrz kraju. Ich zdaniem, z powodu zmian klimatycznych ucierpi nie tylko ekosystem oraz rolnictwo, ale również sektor budowlany i infrastruktura.

Nie sądzę, aby na Litwie była dramatyczna sytuacja ekologiczna. To oczywiście nie oznacza, że można spocząć na laurach. Jestem zwolennikiem wdrażania w życie jak największej ilość działań proekologicznych – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Tomas Tomilinas, poseł oraz wiceprzewodniczący Związku Chłopów i Zielonych.

Zdaniem polityka, ze zmianami klimatycznymi żaden kraj nie poradzi sobie w pojedynkę.

To jest problem całego kontynentu. Obecnie trwa dyskusja na temat podatków ekologicznych dla samochodów. Te podatki nie muszą być zbyt duże, ale to, że muszą być, nie podlega dyskusji – dodaje polityk.

Tomas Tomilinas Fot. M.P.

Tomilinas poinformował, że polityka ekologiczna Litwy idzie generalnie w dobrym kierunku. Dowodem jest przyjęta strategia energetyczna, która zakłada, że do 2050 r. nasz kraj przejdzie w 100 proc. na odnawialne źródła energii.

Eksperci są przekonani, że w przyszłości na Litwie w okresie letnim susze będą coraz częstsze, a w okresie zimowym zwiększy się liczba opadów. Szef Laboratorium ds. Badań Klimatu i Wody w Centrum Badań Przyrodniczych, Julius Taminskas, w rozmowie z BNS oświadczył, że ocieplenie klimatu będzie mieć negatywny wpływ na ekosystem ryb w kraju. „Czym temperatura powietrza jest wyższa, tym w zbiornikach wodnych jest mniej tlenu. Zwłaszcza dotyczy to nocy, kiedy nie zachodzi proces fotosyntezy. Dlatego nad ranem ilość tlenu w wodzie może być katastroficzna i zgubna dla ryb” – twierdzi naukowiec.

Alius Ulevičius z Centrum Ekologii i Środowiska podkreśla, że zagrożone są również pewne gatunki roślin. „Większa liczba burz i nawałnic zwiększa ilość wywróconych drzew, a z powodu suszy zwiększa się liczba pożarów leśnych. Zmiany klimatu spowodują pojawienie się nowych chorób i gatunków szkodników, które wyrządzą wiele szkód drzewom w lesie. Większe okresy suszy oraz zwiększenie opadów w okresach chłodnych zmniejszą odporność drzew na zagrożenia” – powiedział BNS Ulevičius.

Zmiany klimatyczne mają wpływ również na rytm biologiczny drzew. Przykładowo, już teraz jabłka dojrzewają o 10 dni wcześniej niż kiedyś. Szybciej też opadają liście. Tomas Tomilinas uważa, że na danym etapie Litwa jest przygotowana o zadbanie o bezpieczeństwo lasów.

Reforma, która została przeprowadzona w leśnictwach nie zmniejszyła liczby osób pracujących w tym sektorze. To jest jeden z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bo jeśli spojrzymy na tegoroczne pożary na Syberii, to jedną z podstawowych przyczyn była znikoma liczba ludzi zatrudnionych w leśnictwie. Moim zdaniem Litwa jest przygotowana na leśne pożary – zapewnia polityk.

Dyrektor Instytutu Badań Drogowych Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, Au drius Vaitkus, poinformował, że zmiany klimatu będą miały wpływ na większe wydatki na remont dróg krajowych. Jego zdaniem, już teraz trzeba inwestować w nawierzchnię dróg, która byłaby przygotowana do przyjęcia większej liczby opadów. To oznacza, że trzeba będzie wykorzystywać nowe technologie, co automatycznie wpłynie na większe wydatki. „Warto podkreślić, że wzrost wydatków na nowe technologie będzie mniejszy niż wzrost cen spowodowany inflacją lub wzrostem wynagrodzeń” – wytłumaczył w rozmowie z BNS naukowiec.

Zmiany zajdą również w sektorze budowlanym. Zdaniem szefa Litewskiego Stowarzyszenia Budowlańców, Daliusa Gedvilasa, z powodu zmian klimatycznych przedstawiciele sektora budowlanego będą musieli dodatkowo się dokształcić. „To oznacza, że ludzie będą musieli nauczyć się pracować z nowymi technologiami i materiałami” – powiedział przedsiębiorca dla BNS.

CZYTAJ WIĘCEJ:  Kataklizmy i anomalie pogodowe będą coraz bardziej częste

Europejska Agencja Środowiska już od kilku lat powtarza, że zmiany klimatu są jednym z największych, teraźniejszych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Agencja na swej stronie przedstawia niepokojące dane.

W ciągu ostatnich 150 lat średnia temperatura wzrosła o prawie 0,8ºC na świecie i o około 1ºC w Europie. Jedenaście, z ostatnich dwunastu lat (1995–2006), zalicza się do 12 najcieplejszych lat w historii pomiarów temperatury powierzchni Ziemi (od 1850 r.). IPCC szacuje, że do 2100 r. globalna temperatura może zwiększyć się o kolejne 1,8– 4,0 ºC. W porównaniu z erą przedindustrialną oznacza to wzrost temperatury o ponad 2°C. Powyżej tego progu wzrostu znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia nieodwracalnych, katastrofalnych w skutkach zmian”.

Ostatnio kwestia globalnego ocieplenia stała się topowym, medialnym tematem za sprawą szwedzkiej nastolatki Grety Thunberg, która jest inicjatorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W sierpniu 2019 r. przepłynęła Atlantyk na pokładzie jachtu oceanicznego „Malizia II”, aby wziąć udział w szczycie klimatycznym ONZ. W trakcie swego przemówienia oskarżyła rządzących o brak działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym. „Nie powinnam być tutaj. Powinnam wrócić do szkoły po drugiej stronie oceanu. Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoim pustosłowiem. Jak śmieliście!” – wołała nastolatka.

W miniony piątek w Wilnie odbył się marsz od gmachu sejmu do siedziby rządu, którego uczestnicy żądali od władz Litwy bardziej stanowczych działań dotyczących zmian klimatu. W manifestacji uczestniczyło kilkaset osób.