Więcej

    Zapomniany społecznik – Władysław Zamoyski

    Równo 95 lat temu zmarł Władysław Zamoyski. Dziś przeważnie jest kojarzony ze względu na nazwisko, ale o niebagatelnych zasługach dla polskiego narodu – za jego właśnie sprawą Morskie Oko znalazło się ostatecznie w granicach Polski.

     Konflikt graniczny o to, do kogo należeć będą Morskie Oko i Czarny Staw, trwał od XVI wieku, i dopiero powołany w 1901 r. Międzynarodowy Sąd Rozjemczy ds. ustalenia granicy w Tatrach, rozstrzygnął sprawę. Władysław Zamoyski, jako właściciel dóbr zakopiańskich, spełnił tu rolę niebagatelną – nie tylko bowiem bronił swojej własności przed zakusami sąsiada, niemieckiego hrabiego Christiana Hohenlose, który czynił rabunkowe wypady na ziemie polskie, ale nawet po orzeczeniu trybunału w Grazu, wytoczył Zamoyskiemu prywatny proces o miedzę.

     O szczególnej wrażliwości Władysława Zamoyskiego na sprawę polską świadczy również i fakt, iż posiadane przez niego dobra w Tatrach i Wielkopolsce po jego śmierci miały służyć ku pożytkowi narodowi polskiemu, kładąc w ten sposób podwaliny pod gospodarczy byt kraju. Pośmiertnie, „za wybitne zasługi dla kraju, pracę społeczną oraz wielką ofiarność”, odznaczony został Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Polski Ignacego Mościckiego.