Mieszkańcy rejonu wileńskiego za usługi komunalne płacą mniej

Inflacja w kraju wzrasta, dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego szuka sposobów, by pomóc mieszkańcom poradzić sobie z coraz większymi opłatami. Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z nielicznych spośród wszystkich 60 samorządów w kraju, który z własnego budżetu częściowo pokrywa wydatki mieszkańców na usługi komunalne.

Samorząd dokłada wszelkich starań, by za wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci mieszkańcy płacili mniej. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa do 31% ceny na wodę i odprowadzanie ścieków. W ten sposób samorząd wspiera tych mieszkańców, którzy za okres co najmniej 3 miesięcy nie mają zadłużenia za świadczenie tej usługi.

Około pół miliona euro – taką kwotę w skali roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wygospodarowuje z własnego budżetu, by zmniejszyć dla mieszkańców opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków.

Inwestycje w gospodarkę wodną i infrastrukturę drogową

Samorząd Rejonu Wileńskiego, przy wsparciu pozyskanym z funduszy unijnych, od roku 2009 w budowę infrastruktury gospodarki wodnej i ściekowej zainwestował 34 mln euro. Za te pieniądze zbudowano 141 km sieci wodociągowych i 256 km sieci kanalizacyjnych. Samorząd umożliwił podłączenie się do sieci wodociągowych dla 8 000 mieszkańców, do sieci kanalizacyjnych zaś – 9 400.

Co roku samorząd więcej inwestuje w budowę dróg i oświetlenie ulic. W latach 2016-2018 w rejonie wileńskim wyasfaltowano 82 km żwirowanych dróg oraz odnowiono 18 km dróg asfaltowych.

Mniejsze rachunki za wywóz śmieci

Samorządowi zależy na zmniejszaniu obciążenia finansowego mieszkańców, dlatego bierze on na siebie część opłaty za wywóz śmieci (1 eurocent za 1 metr kwadratowy miesięcznie). Z ulgi tej korzystają wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego, o ile za rok ubiegły nie mają zadłużenia z tego tytułu.

W porównaniu z innymi samorządami Samorząd Rejonu Wileńskiego stosuje dla mieszkańców największe ulgi za wywóz śmieci. Już od kilku lat staraniami Samorządu Rejonu Wileńskiego znacznie niższe rachunki za wywóz śmieci otrzymują emeryci i osoby niezdolne do pracy w znacznym stopniu (60-100%). Emeryt mieszkający samotnie płaci nawet o 70% mniejsze rachunki, zaś para emerytów płaci o połowę mniej.

Chęć niesienia pomocy mieszkańcom i zmniejszenia opłaty za wywóz śmieci co roku kosztuje samorząd ponad 400 000 euro.

Samorząd przyjazny i dla mieszkańców, i dla środowiska

Samorząd wspiera ponadto tych mieszkańców, którzy segregują odpady. W ten sposób nie tylko wykazuje troskę o swoich mieszkańców, ale i środowisko. Samorząd zachęca do segregowania śmieci i zależy mu na tym, by za wywóz odpadów mieszkańcy płacili mniej. W związku z tym samorząd umożliwia sortowanie odpadów w indywidualnych gospodarstwach domowych: organizuje nieodpłatne przydzielanie pojemników do segregowania odpadów. Mieszkańcy rejonu, którzy segregują, płacą mniej.

Kierownictwo i specjaliści samorządu konsekwentnie pracują nad tym, by za podstawowe usługi mieszkańcy płacili mniej i by jakość ich świadczenia stale wzrastała.

Foto. usplash.com