Więcej

  W rejonie wileńskim uruchomiono wyjątkowe stacje

  Czytaj również...

  Tomas Vaitkevičius, dyrektor Centrum Gospodarowania Odpadami Okręgu Wileńskiego zaprosił mieszkańców do korzystania z tych stacji

  W rejonie wileńskim uruchomiono dwie stacje dzielenia się rzeczami pt. „DZIĘKI” (lit. „DĖK‘UI“). Mieszkańcy znajdą je na placach odbioru odpadów wielkogabarytowych we wsiach Wieluciany i Podkrzyże.

  Te wyjątkowe stacje cieszą się popularnością wśród mieszkańców. Mirosław Romanowski, kierownik Wydziału Gospodarki Terenowej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, zachęcał do korzystania nie tylko z obszernego placu odpadów wielkogabarytowych, ale odtąd – także z możliwości dzielenia się.
  Tomas Vaitkevičius, dyrektor Centrum Gospodarowania Odpadami Okręgu Wileńskiego (dalej – CGOOW), podkreślił, że sieć takich stacji zachęca nas do bardziej odpowiedzialnej konsumpcji i zaprosił mieszkańców do korzystania z tych stacji.
  Usługa ta jest bezpłatna, a jedyną opłatą jest szczery uśmiech i słowo „dzięki”. Dyrektor CGOOW zaprosił do współpracy wolontariuszy. Wyraził nadzieję, że uda się zachęcić wolontariuszy do pomocy nie tylko w rozdzielaniu rzeczy, ale także w ich odświeżaniu. „Bardzo ważne jest, aby przestarzały, ale jeszcze użyteczny przedmiot nie został wyrzucony, a odnowiony przydał się tym, którzy go najbardziej potrzebują” – powiedział T. Vaitkevičius.

  W rejonie wileńskim działają 2 tego typu stacje – we wsiach Wieluciany i Podkrzyże. Taka stacja ma być również otwarta we wsi Grykienie

  Podczas otwarcia stacji, Samorząd Rejonu Wileńskiego i inicjatorzy pomysłu rozważali też możliwość ustawienia informacyjnych znaków drogowych w celu ułatwienia mieszkańcom znalezienia placów odbioru odpadów.
  „Jeśli masz i możesz się podzielić – przywieź! Jeśli potrzebujesz i podoba Ci się – weź!” – główne hasło stacji „DZIĘKI”
  Na stacjach dzielenia się rzeczami „DZIĘKI” można zostawić rzeczy użyteczne, a już niepotrzebne, a osoby, które takich rzeczy potrzebują – mogą je sobie wziąć. W okręgu wileńskim działa 17 takich placów, planowane jest otwarcie kolejnych 6. W rejonie wileńskim działają 2 tego typu stacje – we wsiach Wieluciany i Podkrzyże. Taka stacja ma być również otwarta we wsi Grykienie.

  Przedmioty można tutaj dostarczyć w dni powszednie, a wziąć – tylko w czwartki. Dla wygody mieszkańców stworzono możliwość obejrzenia zdjęć rzeczy na stronie internetowej www.stoteledekui.lt. Tam można też zarezerwować przedmioty (nie więcej niż 3), a w czwartek wziąć rzeczy nie tylko zarezerwowane, ale też niezarezerwowane. W wyjątkowych okolicznościach (np. pożar, trudna sytuacja materialna) liczba zabieranych przedmiotów może zostać zwiększona.
  Jeśli chcą Państwo podzielić się niepotrzebnymi, aczkolwiek nadającymi się do użytku rzeczami, mogą je dostarczyć do dowolnego punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w czasie pracy. Adres i godziny otwarcia placów można znaleźć na stronie www.vaatc.lt/aiksteles.

  Foto. vrsa.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...